Det seneste regnskabsår viser solide sorte tal hos Skovdyrkerne.

Samlet set kommer Skovdyrkerne ud af regnskabsåret 2020/2021 med et overskud på 6,5 millioner kroner. Det er rekord.

Der er overskud hos alle fem lokale skovdyrkerforeninger. Det er første gang i tre år, at alle foreninger har sorte tal på bundlinjen. Det fremgår af Skovdyrkernes årsberetning 2020/2021.

– Råtræmarkedet var brandvarmt i 2020/2021, og skovningsaktiviteten var derfor usædvanlig høj. Samtidig vokser skovrejsning som forretningsområde – godt hjulpet på vej af statens tilskudsordninger og stor interesse for at plante træer mod klimaforandringer, lyder begrundelsen beretningen.

– Omvendt trækker flis- og juletræsmarkedet i den anden retning. Markedet for juletræer er kun lige på vej ud af mørket, og flispriserne er ramt af en nedadgående tendens, fremgår det.

Skovrejsning som forretningsområde vokser - godt hjulpet på vej af statens tilskudsordninger og stor interesse for at plante træer mod klimaforandringer

Foreninger med sorte tal

Det mest markante årsresultat leverer Nord-Øst. Overskuddet er ikke størst, men forbedringen fra forrige regnskabsår er på næsten to millioner kroner. Fra et underskud i 2019/2020 på 914.000 kroner til årets overskud på godt og vel en million – nemlig 1.039.000 kroner.

– Den positive udvikling kommer efter flere kritiske år, hvor dårlige resultater har tæret på egenkapitalen og presset likviditeten. Foreningen har fået stillet likviditet til rådighed fra De Danske Skovdyrkerforeninger. Hjælpen har virket og viser værdien af at være en del af fællesskabet, hvor foreningerne støtter og hjælper hinanden, fremgår det af beretningen.

I Vest er der for 34. gang i træk et positivt resultat. Denne gang er det på 1.924.000 kroner. Før korrektion for formuepleje og skat er resultatet på 1.250.000 kroner.

Resultatet flugter med foreningens strategiske fokus på ’at tjene mindre’. Det sker, fordi økonomien er solid med en egenkapital på over 20 millioner kroner. Nu arbejdes der med mindre marginer for at fastholde høj medlemstilfredshed og øget konkurrencekraft.

Midt driver relativt store juletræs- og klippegrøntforretninger. I modsætning til året før lykkedes det i 2020-sæsonen at skabe en god balance mellem indkøb og salg i begge forretningsområder og dermed tilfredsstillende dækningsbidrag. Foreningen lander et resultat på 884.000 kroner ud af en omsætning på 94 millioner kroner.

Regnskabet i Syd landede over det budgetterede på både top- og bundlinje. Omsætningen blev på 123 millioner kroner, og resultatet landede på 1.603.000 kroner. Alle forretningsområder udviklede sig fornuftigt. Men navnlig skovrejsning og flis skilte sig positivt ud.

Øerne realiserede i 2020/2021 en omsætning på knap 185 millioner kroner og et samlet dækningsbidrag på 24 millioner kroner. Begge dele er rekord i foreningens historie. Omsætningen på råtræ slog alle forventninger. Årsresultatet lander på 1.134.000 kroner.

Stor omsætning

De fem foreningers samlede overskud på 6,5 millioner kroner er opnået på baggrund af en samlet omsætning i Skovdyrkerne på 579 millioner kroner. Skovdyrkernes omsætning er steget markant i forhold til året før, nemlig med 8,2 procent.

Overskuddet udgør 1,1 procent af omsætningen.

– Den moderate overskudsgrad stemmer godt overens med, at foreningerne er medlemsejede, og at pengene ligger bedst i medlemmernes lommer. Der skal principielt kun genereres et overskud, der sikrer foreningerne passende egenkapital og midler til løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og anden udvikling af forretningen, lyder det i beretningen.

Råtræmarkedet var brandvarmt i 2020/2021, og skovningsaktiviteten var derfor usædvanlig høj.

Færre medlemmer

De stærke regnskabsresultater er opnået til trods for, at det samlede medlemstal er faldet svagt. Samlet set er der blevet 150 færre medlemmer. Det svarer til en nedgang på 3,5 procent.

– Medlemsnedgangen fortsætter altså, men heldigvis med klart lavere hastighed end forrige år. Det er ejere af de små skovejendomme, der primært forsvinder. Det tilskriver vi fortsat den generelle strukturudvikling i det åbne land, hvor bedrifter sammenlægges og tilhørende skove dermed også samles på færre hænder, lyder det.

Medlemsarealet er stort set uændret med et fald på under en procent.

Priserne på nåletræ er usædvanligt høje, og der er stor efterspørgsel fra savværker.

Dygtige medarbejdere

Ledelsen peger i beretningen på flere årsager til det solide regnskabsår.

– Corona og deraf følgende økonomiske stimuli-pakker har haft en indirekte, men afgørende betydning for aktivitetsniveauet i dansk skovbrug i 2020/2021. Dermed også for Skovdyrkernes økonomiske resultater, lyder vurderingen.

Medarbejdernes indsats bliver også fremhævet som en væsentlig årsag til de flotte resultater.

– Uden dygtige medarbejdere var resultaterne aldrig kommet i hus. I 2020/2021 gjorde alle medarbejdere i Skovdyrkerne en fabelagtig bedrift – endnu engang. Medlemmer blev kontaktet og besøgt. Aftaler blev indgået med råtræ-kunder, entreprenører og mange andre.

– Det forunderlige var, at skovfogedernes arbejde i skoven og hos medlemmerne nærmest ikke var begrænset af restriktionerne. Møder i skoven udgjorde ikke en smitterisiko, hvis man holdt afstand, og gennem hele året blev der gennemført medlemsbetjening på fuldt tryk, lyder det.

Hovedbestyrelsen sender en stor tak til alle medarbejdere i Skovdyrkerne for den flotte rekordindsats.

Årsberetningen 2020/2021 ligger på Skovdyrkernes webside. Herfra kan den læses i sin helhed. Find den her

Nøgletal

Regnskabsåret 2020/2021

Regnskabsåret 2019/2020

Medlemmer

4.150

4.300

Tilknyttet areal

82.358 ha

83.100 ha

Ansatte

88

87

Omsætning

579 mio. kr

532 mio. kr

Resultat

6,5 mio. kr

1,5 mio. kr

Resultat

Resultat 2020/2021 (efter skat; 1.000 kr.)

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland

1.039

Skovdyrkerforeningen Vestjylland

1.924

Skovdyrkerforeningen Midt

884

Skovdyrkerforeningen Syd

1.604

Skovdyrkerforeningen Øerne

1.134

Samlet

6.586

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #79

Læs andre artikler inden for Skovrejsning