Skovdyrkerne oplever stor tilslutning til certificering

Et stort antal skovejere vælger at få deres ejendom certificeret. Fra 2018 og frem til nu er antallet af certificerede skovdyrker-ejendomme fordoblet, oplyser skovfoged fra Skovdyrkerne.

Læs mere

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land

Det er nu et krav at genplante, hvis man fjerner læhegn eller mindre træbeplantninger i det åbne land. Kravet følger af ny lovgivning, som trådte i kraft fra årsskiftet. Bliver der ikke genplantet, må flisen ikke omsættes til varmeværk.

Læs mere

Danske egetræer skulle blive til krigsskibe

I begyndelsen af 1800-tallet blev der tilsået store arealer med eg. Træet skulle bruges til at bygge krigsskibe af. Men tiden løb fra træskibene – og mange af egene står den dag i dag. Lord Nelsons Eg er nok den mest kendte flådeeg.

Læs mere

Danskerne er blevet mere tilfredse med adgang til skov og natur

Mange danskere bruger natur og skov til vandreture, rekreation med mere. Det er der rigelig mulighed for i det danske landskab, mener danskerne

Læs mere

Ny rapport: Skovenes klimaeffekt kan firedobles

Ved at anvende træ fra skovene bedre end i dag kan skovenes klimaeffekt firedobles. Det fastslår ny rapport fra Københavns Universitet.

Læs mere

Fem vestjyder bestyrer skov for 269 ejere

Rind plantage er knap 150 år gammel, og plantagen er ejet af 269 anpartshavere. Den daglige drift klarer en demokratisk valgt bestyrelse.

Læs mere

Stormen væltede midtjyske rødgraner

Stormen Malik havde godt fat i rødgranerne i den midtjyske Boskov. En halv hektar væltede som følge af stormens hærgen i begyndelsen af februar.

Læs mere

8 Korte nyheder fra Skovdyrkeren nr. 80

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.

Læs mere