I en ny undersøgelse, som Norstat har foretaget for Dansk Skovforening og Landbrug Fødevarer, svarer 87 procent, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres mulighed for at færdes i naturen.

Det er en stigning i forhold til 2020, hvor tallet var 82 procent.

Det skriver Dansk Skovforening og Landbrug Fødevarer i en fælles pressemeddelelse.

Danskerne oplever god adgang til skovene og til naturen, viser undersøgelsen.

– Det er glædeligt, at så mange danskere er tilfredse med deres mulighed for at komme ud i naturen. Det viser, at kombinationen af naturbeskyttelseslovens adgangsregler og frivillige tiltag som ”Spor i landskabet”, hvor lodsejere åbner for øget adgang til deres arealer, virker efter hensigten, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug Fødevarer.

Men danskerne mangler viden om, hvad de må og ikke må i naturen. Over halvdelen af de adspurgte savner oplysning om reglerne for at færdes i skove eller andre steder i naturen.

– Det er vigtigt, at skovgæsterne ikke stresser dyrelivet med deres adfærd eller kommer i konflikt med en skovejer eller andre brugere. Bedre information om adgangsmuligheder og regler på skilte, i apps eller offentlig kommunikation vil helt sikkert kunne bidrage til at undgå mange misforståelser, siger Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening.

I undersøgelsen er cirka 1000 repræsentativt udvalgte danskerne i november 2021 blevet spurgt om deres tilfredshed med mulighederne for at færdes i naturen.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #80

Læs andre artikler inden for Naturpleje