Tekst og foto: Jens Mathiasen

Antallet er skovdyrkermedlemmer, som får deres ejendomme certificeret, er steget meget markant den seneste tid.

Det oplyser Jens Julius Larsen, skovfoged ved Skovdyrkerne Midt.

– Det er gået rigtig stærkt de seneste år. Fra 2018 og frem til i dag har vi set en fordobling af certificerede ejendomme. Det er helt klart grundet økonomiske incitamenter, men i særdeleshed også grundet generelle bæredygtighedstanker, siger Jens Julius Larsen.

Han er gruppeansvarlig for Skov-dyrkernes PEFC-certificering.

Økonomien hænger sammen

Den stigende interesse for certificering er sket i takt med, at savværkerne har løftet deres tillæg for certificeret råtræ.

Han oplyser, at savværkerne nu tilbyder op til 30 kroner pr. kubikmeter råtræ.

– Lige nu får man som skovejer op imod 30 kroner i tillæg på visse korttømmer-effekter. Skover man eksempelvis 500 kubikmeter, hvor træet kører på et savværk, der afregner ekstra for certificeret træ, så er der 15.000 kroner ekstra i afregning til skovejeren, fremhæver han.

Jens Julius Larsen, skovfoged ved Skovdyrkerne Midt.
Jens Julius Larsen, skovfoged ved Skovdyrkerne Midt.

Plusregnskab

Certificering kan i mange tilfælde betale sig rent økonomisk.

– Der skal ofte kun en enkelt skovning til for at betale for certificeringen. Derefter er det et plusregnskab for skovejeren. Det gælder økonomisk, men også på bæredygtighedsfronten, siger Jens Julius Larsen.

– Tidligere, når ejendomme blev certificeret, var det ofte de større. Da handlede det mere om, at man som skovejer ville signalere til omverdenen, at man producerede råtræ på en bæredygtig måde. Men sådan er det ikke længere. Nu hænger det også sammen rent økonomisk, fortsætter han.

Overskuelig proces

Jens Julius Larsen forklarer, at en certificering ofte ikke er krævende. Selve certificeringen består af to dele.

– Den ene handler om at få udarbejdet de nødvendige dokumentationer. Meget af dette arbejde kan udføres ud fra skovkortet. I den anden del kommer jeg eller en lokal certificeringsansvarlig på besøg i skoven og kigger på de ting, der skal være i orden for at efterleve standarderne i certificeringsordningerne.

– Hvis der er noget, som skal ændres, så gør vi opmærksom på det. Når tingene er på plads, får ejeren sit skovbrugsbevis. Med det i hånden og med efterlevelse af PEFC-standardens krav, kan han levere certificeret træ til opkøberne, siger Jens Julius Larsen.

Jens Julius Larsen anbefaler, at interesserede skovejere tager fat i den lokale skovfoged, som derefter kan være behjælpelig med at svare på opklarende spørgsmål.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #80

Læs andre artikler inden for Drift af Grønne Områder