Fortsat store forsinkelser i udbetalinger

Landbrugsstyrelsen har flere gange meldt ud, at man er i fuld gang med at få bugt med de forsinkelser, der længe har præget sagsbehandlingen af skovrejsningssager.

Det mål er desværre ikke nået. Styrelsen er fortsat langt bagefter.

– Det er stærkt utilfredsstillende, lyder det fra skovbrugets brancheforening, Dansk Skovforening.

Foreningen har ved et møde i februar gjort det klart, at det er utilfredsstillende og til stor frustration for både ansøgere og skovrejsningskonsulenter.

Meget forsinket

I dag er status, at størstedelen af ansøgningerne forsat venter på afgørelse.

For ansøgningsrunden 2021 er det samlede antal tilsagnssager 378. Indtil nu er kun 66 af disse sager afgjort, hvilket svarer til 17 procent.

Landbrugsstyrelsens oprindelige mål var, at 75 procent af ansøgningerne skulle have været afgjort inden udgangen af 2021. Men som tallene viser, er det langt fra indfriet, skriver Dansk Skovforening.

Landbrugsstyrelsen forventer dog fortsat, at alle ansøgninger om tilsagn er afgjort inden udgangen af marts. Det er styrelsens seneste udmelding om tidshorisont, oplyser brancheforeningen.


Ny fond finansierer udbygning af Skovskolen

Den nystiftede fond Eldrupgård-fonden investerer 55 millioner kroner i at udvide og udbygge undervisningsbygninger på Skovskolen Eldrupgård ved Auning.

Baggrunden er flere studerende og ansatte. Det skyldes stigende efterspørgsel efter Skovskolens dimittender, skriver Skovskolen.

Fra 2023 vil skov- og landskabsingeniøruddannelsen huse i alt 150 studerende. Det kræver en større udbygning af de fysiske rammer med nye undervisnings- og administrationsbygninger samt et nyt kollegium med plads til 50-75 studerende.

Antallet af ansatte på Skovskolen Eldrupgård fordobles fra 10 til 20 frem mod 2023.

Skovskolen Eldrupgård udbyder sammen med Skovskolen i Nødebo som de eneste i landet den 4-årige professionsbachelor-uddannelse til skov- og landskabsingeniør.

Opførelsen af det nye undervisningsbyggeri sker i et offentligt-privat samarbejde mellem Løvenholm-fonden og Københavns Universitet. Konkret etablerer Løvenholm-fonden den nye fond kaldet Eldrupgård-fonden. Fonden holdt sit stiftende møde 18. januar 2022.


Mange studerende var forbi Skovdyrkernes stand ved Skovskolens praktikværtaftener i februar.
Mange studerende var forbi Skovdyrkernes stand ved Skovskolens praktikværtaftener i februar.

Mange studerende hilste på Skovdyrkerne

I begyndelsen af februar deltog Skovdyrkerne ved Skovskolens praktikværtaftener. De blev afviklet på afdelingen i Nødebo i Nordsjælland og på Eldrupgaard på Djursland.

I år er det første gang, at studerende skov- og landskabsingeniører fra Eldrupgaard skal ud i praktik.

Begge aftener var mange engagerede studerende forbi Skovdyrkernes stand for at tale om skovbrug og høre mere om Skovdyrkerne som praktiksted.

I løbet af praktikværtaftenen på Eldrupgaard blev vinderne af Løvenholmprisen 2022 fundet.

1. prisen på 20.000 kroner gik til Rasmus Bjørnebo Neidhardt for projektet ’Anlæg af et kombineret proveniens- og produktionsforsøg i hybridlærk’. Her undersøges, hvilke provenienser af hybridlærk vokser bedst under danske forhold.

Clara Ryge Carlsen vandt 2. prisen på 5.000 for projektet ’Eksempler på økonomisk og strukturel udvikling i naturnær nåleskovsdrift’. Hun har regnet økonomi på naturnær nåleskovsdrift og har fundet ud af, at dyrkningsformen i visse tilfælde godt kan betale sig.

Prisen blev overrakt af Daniel Hintz fra Løvenholm Gods.


På Skovrejsning.dk kan man blive klogere om alt der vedrører skovrejsning.
På Skovrejsning.dk kan man blive klogere om alt der vedrører skovrejsning.

Skovdyrkerne lancerer webside om skovrejsning

Skovdyrkerne har lanceret et dedikeret website om skovrejsning og tilskud til skovrejsning.

På websitet skovrejsning.dk kan man blive klogere på tilskudsberettiget skovrejsning på landbrugsjord. Man kan læse om Skovdyrkernes historie og aktiviteter og følge med i vores seneste skovrejsningsprojekter.

Der er også informative videoer om, hvordan en skovrejsning foregår – lige fra ansøgningsarbejdet, til træerne er kommet i jorden. Håbet er, at vi med websitet kan nå ud til nogle kommende skovejere og kommende skovdyrkere.

Klik dig ind på skovrejsning.dk og send gerne linket videre, hvis du kender nogen, der gerne vil plante skov.


Træbygningers klimapåvirkning varierer meget

Instituttet Build ved Aalborg Universitet har udgivet to rapporter om træbyggeri.

Rapporterne dokumenterer blandt andet klimaregnskabet ved brug af træ i et byggeri. De undersøgte træbyggerier har generelt lave klimapåvirkninger set i forhold til gennemsnitligt byggeri. Men variationen i klimapåvirkning er stor.

– Det er interessant, fordi det fortæller os, at det ikke udelukkende er brugen af træ, der giver gode resultater. For eksempel har udformningen af bygningen samt det øvrige materialevalg stor betydning. Samlet set understreges vigtigheden af at fokusere på bygningen som helhed. Der peges på vigtigheden i at anvende livscyklusvurderinger som en del af designprocessen, pointerer, Freja Nygaard Rasmussen, postdoc på instituttet Build, Aalborg Universitet. Hun er medforfatter til rapporten ”Klimapåvirkning fra 20 træbyggerier – LCA på eksisterende træbyggerier”. Den anden rapport er ”Erfaringer fra 20 træbyggerier – Eksisterende træbyggerier 2021”.

Rapporterne giver byggebranchen et indblik i en række eksisterende træbyggerier. Målet er at inspirere til læring for andre i branchen.


Flere vil holde varmen med brænde

Forbrugerne efterspørger i stigende grad brænde til opvarmning som en måde at komme udenom højere el- og energipriser.

– Vi har oplevet, at der er kommet større efterspørgsel på brænde. Det hænger sammen med, at energipriserne stiger, siger Henrik Fredslund, skovrider hos Skovdyrkerne Syd i en artikel i Avisen Danmark.

Der er meget rift om råtræet, og priserne er høje. Der er ifølge skovrideren ikke meget, som når frem til de danske brændehandlere. Mange større spillere står på spring for at få fat i træet. Derfor går en stor del af træet til byggerier, varmeværker og eksport.

– Det betyder, at brændehandlerne ikke kan få det træ, de vil have, siger Henrik Fredslund. Han oplever øget efterspørgsel på samtlige produkter, der kan fremstilles af træ – det gælder emballage såvel som møbler, flis og byggeri.

Avisen Danmark har tidligere skrevet, at forhandlere af brændeovne oplever stigende efterspørgsel.


Danske jægere samler udstyr til Ukraine

Et privat initiativ har sat skub i danske jægeres leverancer af udstyr som camouflagejakker, støvler med mere til det ukrainske civilforsvar. Det indsamlede grej vil blive kørt til Ukraine i private biler.

Husk at et sæt varme sokker eller en godt brugt jagtjakke er mere værd i Ukraine, end i bunden af dit skab.

Sådan lyder det i et opslag, som jæger John Møller Kristensen fra Bording ved Ikast har lagt på facebookgruppen »Alle os der går på jagt«.

I opslaget opfordrer han danske jægere til at donere tøj til det ukrainske civilforsvar, som i øjeblikket mangler varmt jagtrelateret camouflagetøj, rygsække, støvler, soveposer, feltflasker og andet grej.

– Har du noget liggende, du aldrig bruger, kan det være til stor gavn dernede. De mangler ligeledes skudsikre hjelme og veste. Men det er der måske knap så mange i gruppen, der ligger inde med. Førstehjælpskasser er også højt værdsat, skriver John Møller Kristensen ifølge jaegerforbundet.dk.

Mangler tøj

Det er en henvendelse fra en ukrainsk bekendt af den danske midtjyde, som har fået ham til at tage initiativet.

– De har grej nok til militæret og reserven, men det ukrainske civilforsvar er almindelige mænd, der er indkaldt og står i civilt tøj, siger John Møller Kristensen som forklaring på det akutte behov for tøj og andet udstyr.

Det indsamlede udstyr vil løbende blive sendt til Ukraine i private biler.

Effekterne kan afleveres døgnet rundt på forskellige adresser. Interesserede kan finde mere info i facebookgruppen.

Danmarks Jægerforbund er i øjeblikket i dialog med en række andre NGO’er om, hvordan forbundet i fællesskab bedst kan hjælpe Ukraine.


Klimarådet anerkender behov for biomasse

Klimarådet har netop publiceret deres årlige statusrapport, og budskabet er klart: Kulstof fra bæredygtig biomasse er afgørende for at nå klimamålet om netto-nuludledning i 2050, og der bliver konkurrence om bæredygtig biomasse og tilgængeligt biogent kulstof frem mod den deadline. Det skriver Dansk Skovforening.

Der vil være behov for biomasse til at lagre kulstof og sikre negative udledninger, ligesom der er brug for kulstoffet til produktion af materialer og grønne brændstoffer.

Dermed anerkender Klimarådet, at produkter fra bæredygtig skovdrift er et vigtigt bidrag til at nå klimamålsætningerne. Rådet peger flere gange i rapporten på skovrejsning som en velafprøvet og sikker metode til netop at øge biomassemængden og lagre kulstof, oplyser brancheforeningen.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #80

Læs andre artikler inden for Vildtpleje