Folketinget behandler et lovforslag om finansiel virksomhed. I lovforslaget ligger blandt andet en begrænsning for pensions- og forsikringsselskabers mulighed for at eje og drive skov i Danmark.

Det har fået brancheforeningen Pension og Forsikring til at foreslå, at det skal gøres muligt for forsikrings- og pensionsselskaber – ikke bare at investere i skov, som andre ejer og driver – men selv at eje og drive skoven.

Skovbrugets brancheforening, Dansk Skovforening, hilser en lovændring velkommen. Her ser man gerne, at pensions- og forsikringsselskaber bliver skovejere.

– Det er penge og investeringer, som kan arbejde i Danmark for at styrke og øge skovdriften til gavn for klima, miljø, drikkevand og de forsyningsudfordringer, vi står overfor som følge af krigen i Ukraine. Det gælder både bæredygtigt træ til møbel- og byggeindustrien og til vores energiforsyning, siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Stabil investering

Han gør det også klart, at skov vil være en sikker og stabil investering for selskabernes kunder.

– Skovdrift er en grøn, stabil og langsigtet investering, som pensionskassemedlemmerne efterspørger. I Dansk Skovforening vil vi gerne opfordre til, at Folketinget sikrer, at pensionsselskaberne kan investere i skov i Danmark på fornuftige vilkår, siger Anders Frandsen ifølge danskskovforening.dk.

To vigtige grunde

Brancheforeningen Forsikring og Pension giver særligt to grunde til, at ejerskab skal være muligt, hvis de skal kunne investere i skov.

– For det første skal investeringer være langsigtede og økonomisk rentable for at leve op til pensionsformålet om højest muligt afkast til kunderne.

– For det andet skal branchen med ejerskab selv kunne styre driften, der blandt andet sikrer CO2-bindingen og en generel ansvarlig omgang med naturens ressourcer i skovene, oplyser foreningen.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #81

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning