Tekst og foto: Jens Mathiasen

Krigen i Ukraine sætter dybe spor i den danske import af forarbejdede træprodukter.

– På grund af krigen falder den vigtige ukrainske forsyning nu væk. Det er dybt alvorligt. Vi står reelt midt i en decideret forsyningskrise, siger Lærke Flader, der er direktør i brancheorganisationen Træ- Møbelindustrien.

Hun fremhæver, at en tredjedel af verdens certificerede skovareal ligger i Ukraine, Rusland og Hviderusland.

– Ukraine er storleverandør af certificeret forarbejdet egetræ til Danmark. Landet står for omkring halvdelen af detdanske forbrug, siger direktøren.

Hun nævner flere andre forarbejdede træprodukter, hvor krigen spænder ben.

– Rusland producerer stort set alt birkefinér samt sibirisk lærk i verden. Den forsyning er nu også meget udfordret, oplyser Lærke Flader.

Voldsomme prisstigninger

Lærke Flader fortæller, at Træ Møbelindustriens medlemsvirksomheder oplever alvorlige konsekvenser.

– Vores medlemmer bliver præsenteret for enorme prisstigninger. De får varslet prisstigninger på imellem 35 og 60 procent, siger hun.

– Ukrainsk egetræ er i meget høj kvalitet – og her er importen helt stoppet. Leverancer af birkekrydsfiner må forventes at være udsat indtil videre. Særligt er også leverancerne af sibirisk lærk udfordret. Det rammer især vinduesfabrikanterne, siger direktøren.

Lærke Flader tilføjer, at virksomhederne ligesom det øvrige samfund også er ramt af prisstigninger på energi, hvilket gør det svært at opretholde konkurrencedygtig produktion.

Lærke Flader holdt oplæg for nyligt ved Skovdyrkernes halvårsmøde. Hun gjorde det klart, at specielt dansk import af egetræ bliver stærkt udfordret på grund af krigen i Ukraine.
Lærke Flader holdt oplæg for nyligt ved Skovdyrkernes halvårsmøde. Hun gjorde det klart, at specielt dansk import af egetræ bliver stærkt udfordret på grund af krigen i Ukraine.

En perfekt storm

Træ Møbelindustrien repræsenterer savværker, vinduesfabrikanter, køkkenfirmaer, møbelsnedkere og andre virksomheder, som køber og forarbejder træ.

Ifølge direktøren er det ikke kun ukrainekrigen, som skaber problemer for de træforbrugende virksomheder.

– Forsyningssituationen har været stram længe. Krigen er den triste begivenhed, der får det hele til at vælte, lyder det.

Hun nævner Kina, som i mange år har opkøbt dansk løvtræ til forarbejdning i Kina.

– 50 procent af vores danske uforarbejdede løvtræ eksporteres. 70 procent af den totale løvtræ-eksport går til Kina. Det er med til at presse priserne op, og det skaber snæver forsyning, siger hun.

Lærke Flader peger også på, at politiske beslutninger i Danmark forværrer forsyningssituationen. Hun nævner beslutningen om 75.000 hektar urørt dansk skov.

– Naturligvis skal vi værne om biodiversiteten. Det er der ikke tvivl om. Men når beslutningen om urørt skov er fuldt implementeret i Danmark, trækker vi altså en tredjedel af al dansk certificeret løvtræ væk fra markedet, siger hun.

– Vi bliver nødt til at anerkende, at beslutningen om 75.000 hektar urørt skov blev truffet på et tidspunkt, hvor verden så anderledes ud, end den gør i dag, lyder det.

Omkring halvdelen af den danske import af egetræ kommer normalt fra Ukraine. Den ukrainske eksport er stoppet som følge af krigen. Arkivfoto af dansk eg.
Omkring halvdelen af den danske import af egetræ kommer normalt fra Ukraine. Den ukrainske eksport er stoppet som følge af krigen. Arkivfoto af dansk eg.

Frygter tab af arbejdspladser

Træ Møbelindustrien repræsenterer 51.000 arbejdspladser og branchen bidrager med 32 milliarder til Danmarks bruttonationalprodukt.

Branchen frygter, at manglende råtræ-forsyning vil lukke arbejdspladser og skabe faldende beskæftigelse.

– Det her kan blive meget alvorligt. I første omgang kan det ramme savværkerne. Hvis først savværksindustrien lukker i Danmark, kommer den ikke igen. Derudover rammes den grønne omstilling. Hvis vi ikke har træ nok, risikerer vi at gå glip af de vigtige klimareduktioner, der sker, ved at træerne suger CO2 ud af atmosfæren, når træerne vokser, og som derefter lagres i det træ, vi bruger i byggeri og møbler med mere. Det er træ, som fortrænger andre fossile råvarer, siger hun.

Lærke Flader gør det klart, at Træ Møbelindustrien arbejder politisk for at løse problemerne.

– Vi har fat i politikerne, og vi trykker på, hvor vi kan. Vi mener, at politikerne må forholde sig til de udfordringer, vi står i lige nu – senest med ukrainekrigen, som er endnu et slag mod forsyningen af træ i Danmark, siger hun.

Træ & Møbelindustrien arbejder for, at man fra politisk side fremmer certificering af danske private skove ved at give tilskud til grønne driftsplaner.
Træ Møbelindustrien arbejder for, at man fra politisk side fremmer certificering af danske private skove ved at give tilskud til grønne driftsplaner.

Skab mere certificeret skov

Hun peger selv på flere løsningsforslag.

– For det første kunne vi tænke os, at man fremmer certificering af de eksisterende danske private skove, samt stiller krav om, at nye skove skal opføres efter bæredygtige principper med henblik på senere certificering, siger hun og tilføjer, at der er massiv efterspørgsel efter certificeret træ.

Hun peger også på mere skovrejsning. På den lidt længere bane ser hun en mulighed for at få aktiveret EU.

– Jeg mener, at man bør arbejde for at skærpe de phyto-sanitære krav for transport af råtræ, så vi undgår spredning af skadedyr. Det kan vi gøre ved at stille krav om, at første opskæring sker på europæiske savværker. Det er jo vanvittigt, at vi eksporterer kævler ud af Europa, hvor 50 procent er vand. Det kræver en del energi, og det belaster klimaet at transportere disse kævler, siger hun.

– Endelig skal vi bruge vores træ klogt. Vi skal arbejde mere med genbrug, lang levetid og så videre. De bæredygtige tanker skal bruges mere i vores fremtidige produktion og forbrug af møbler og byggematerialer, siger hun.

Træ Møbelindustrien

  • Træ Møbelindustrien er arbejdsgiver- og brancheforening for 300 virksomheder i træ- og møbelbranchen. Det er eksempelvis savværker, snedkervirksomheder, vinduesfabrikanter med flere.
  • Bæredygtighed, certificering og mærkning, fremme af træ og uddannelse er de fire fokusområder, som er omdrejningspunkt for foreningens arbejde.
  • Branchen bidrager med 32 milliarder årligt til Danmarks bruttonationalprodukt (2019-tal).
  • Der er 51.000 beskæftigede i branchens virksomheder (2019-tal).
  • Træ Møbelindustrien er medlem af Dansk Industri
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #81

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning