Tekst: Michael Hauberg Lehrmann, Forstfuldmægtig

Gødningsreglerne for skovejere over 10 hektar ændres. Reglerne ser nu ud til at blive mere spiselige for skovejere i 2023.

Indtil nu har der været lagt op til, at skovejere med mere end 10 hektar skov, hvor der praktiseres skovdrift, skulle være i gødningsregister og lave gødningskvoteberegning og gødningsregnskab. Det har vi tidligere skrevet her i medlemsbladet Skovdyrkeren.

Men nu lægges der op til, at de regler lempes, sådan at ejeren ikke skal i gødningsregister.

Ændringerne kommer, efter at Skovdyrkerne og Dansk Skovforening har været i dialog med Landbrugsstyrelsen for at komme igennem med en ændring af reglerne for gødningsregisteret.

Skovejere, der ikke skal bruge gødning, kan nu frit vælge afgrødekode 580 ”Andenskovdrift” som ikke har gødningsnorm. Dermed kan man nu som skovejer undgå gødningsregnskab, hvis det samlede areal med gødningsnorm er under 10 hektar.

Ny bekendtgørelse

Hvis du som skovejer skal anvende gød- ning i skoven, har arealerne forsat gød- ningskvote (Det er afgrødekode 581).

Som ejer har du mulighed for at være i gødningsregister, hvis der er behov for af- giftsfritagelse på gødning til nobilis-produktion på over fem hektar.

De nye ændringer er lagt frem i forbindelse med den ny gødningsbekendtgørel- se, som er i høring her i sommer.

Skovejere fritages for nulindberetning

Også for brugen af kemi er der ændringerpå vej. Skovejere slipper nu for at indberette et eventuelt nul-forbrug af pesticider i Miljøstyrelsens IT-system.

Det følger af, at der 1. juli trådte en ny sprøjtejournalbekendtgørelse i kraft.

Nu er det kun jordbrugere og skovejere, der anvender pesticider, som skal indberette oplysninger i Miljøstyrelsens IT-system SJI. Bruger man ikke pesticider, skal man ikke indberette.

Tidligere var det sådan, at alle ejendomme med et dyrkningsareal på 10 hektar eller større, inklusive skovarealer, skulle indberette sprøjtejournal.

Indberetningspligten var også gældende, selvom man ikke havde brugt pesticider – der var krav om nul-indberetning. Men det er altså ændret nu.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #83

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning