Slyngplanten træmorder og den blomstrende syren-pileurt er nu kommet på EU ́s liste over invasive arter, som netop er blevet opdateret. Arterne forekommer i naturen i Danmark, og træmorder sælges i plantecentre.

EU-listen er fra 2. august 2022 udvidet fra 66 til 88 arter, men ind- til videre er kun de to nævnte arter fundet i naturen i Danmark. Det skriver Naturstyrelsen i en meddelelse.

Private ejere af træmorder og syren-pileurt må beholde dem i egen have til planterne dør, men man må ikke længere handle med dem el- ler forære og bytte dem væk. Man må heller ikke formere planterne, og hvis de bliver spredt i naturen, skal de bekæmpes.

EU-liste

For at undgå at de invasive arter bliver spredt yderligere, og fordi de invasive arter spreder sig over landegrænser, har EU vedtaget en forordning, som gælder i alle medlemslande. Omdrejningspunktet for forordningen er en liste over invasive arter, der er problematiske på EU-niveau, og som derfor kræver handling fra medlemslandene.

For at en invasiv art kommer på EU-listen, skal der først laves en risikovurdering, som blandt andet grundigt beskriver, hvordan arten påvirker hjemmehørende arter. Risikovurderingerne bliver gennemgået af fageksperter fra EU-landene, som kommer med indstilling til, hvilke arter, der skal på listen. Den endelige liste bliver politisk vedtaget i EU.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #84

Læs andre artikler inden for Biodiversitet