Tekst og foto: Jens Mathiasen

Flemming Joel Skjødt kigger ned i lagersiloen på Ry Varmeværk. En fuldautomatisk kran læsser endnu et læs flis ind i siloen.

Når siloen er fyldt, ligger der 4000rummeter flis på lager.

– Vi oparbejder vores lager her i efterårsmånederne. Vi får dagligt omkring 500rummeter flis ind på værket. Det svarer til25 lastbiler ugentligt, siger Flemming Joel Skjødt, varmemester på værket.

Han oplyser, at værket brænder omkring 20.000 ton flis i to kedler hvert år.

– Flisen er med til at sikre, at vi på Ry Varmeværk kan levere fjernvarme til en pris, der er er blandt Danmarks laveste, siger han.

Godt samarbejde

Det er Skovdyrkerne Midt, som levereren stor andel af den flis, der brændes påværket.

Ligesom andre former for energi, erprisen på flis steget betydeligt i løbet afforåret. Men det får ikke værket til at ændre på varmekilde eller leverandør.

– Nej, bestemt ikke. Vores strategi ligger fast. Vi fortsætter med flisfyring påvores to kedler, siger varmemesteren.

– Vi værdsætter stabilitet og leveringssikkerhed langt højere end den sidste krone sparet på prisen. Vi vil ikke shoppe efter hurtige tilbud eller nye leverandører, da vi vil ønsker at arbejde sammen med Skovdyrkerne i mange år, siger varmemesteren.

Han oplyser, at Ry Varmeværk har samarbejdet med Skovdyrkerne Midt om flisleverancer siden et udbud for tre år siden. Dengang valgte værket Skovdyrkerne som leverandører sammen med to andre private firmaer.

Ry varmeværk oparbejder lageret i løbet af efterårsmånederne.

Højere priser

Skovdyrkerne Midt genforhandlede fliskontrakter til alle foreningens fliskunder iløbet af foråret. Det var bare få uger efter udbruddet af Ukraine-krigen.

Ifølge Peter Sejr blev Skovdyrkernesnye fliskontrakter indgået med markanthøjere priser.

– I foråret steg markedet hurtigt og faktisk historisk voldsomt – og i de nye kontrakter er prisen løftet markant, for- tæller Peter Sejr, skovfoged og ansvarligfor foreningens fliskontrakter.

Han gør det klart, at Ukraine-krigen har skabt usikkerhed om leverancerne af gas. Den usikkerhed har løftet efterspørgsel og priser på energi – herunder ogsåbiobrændsel som skovflis.

Billig varme

Varmemester Flemming Joel Skjødt oplyser, at selvom prisen på skovflis er stegeti pris, så er det stadig konkurrencedygtigt i forhold til olie, kul og gas.

Min opgave er at levere billig varme og sikre stabilitet til vores kunder. Det kanjeg gøre med flisfyring og stabile leverancer fra blandt andre Skovdyrkerne, siger han.

Ifølge Peter Sejr er det det Skov- dyrkernes struktur, som medlemsorgani- sation, der gør det muligt for foreningen at sikre stabilitet og høj volumen.

– Igennem vores mange medlemmer harvi adgang til betydelige mængder skovflisi nærområdet. De store mængder betyder også, at vi normalt kan træde til med ekstra leveringer, hvis der skulle vise sig behov for det, lyder det fra skovfogeden.

Peter Sejr, Skovdyrkerne Midt og varmemester Flemming Joel Skjødt har været faste samarbejdspartnere de seneste tre år. Begge er godt tilfredse med samarbejdet.

Peter Sejr, Skovdyrkerne Midt og varmemester Flemming Joel Skjødt har været faste samarbejdspartnere de seneste tre år. Begge er godt tilfredse med samarbejdet.

Flis har fremtid som brændsel

Flis til opvarmning får ofte en hård medfart i medierne. Men i Ry tror man på flisen som brændsel – også på længere sigt.

– Den skovflis, vi bruger i værket, erlokalt produceret. Den kommer fra skovene rundt om Ry. Jeg er sikker på, at lokalt produceret grønt brændsel som skovflis også har sin berettigelse i fremtiden.Flis har den store fordel, at det giver varme – også når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, lyder det fra Flemming Joel Skjødt.

Han ærgrer sig derfor over den til tiderhårde offentlige flisdebat.

– Det er ikke særlig kønt at se den ofte unuancerede og sort-hvide debat. Enten er man for eller også er man imodflis til opvarmning. Der mangler i høj gradnuancer, siger varmemesteren.

Skovfoged Peter Sejr bakker op.

– Jeg håber og tror på, at politikerne kan se den åbenlyse fornuft i den lokalt producerede flis til opvarmning. Jeg forventer, at skovflis også er et vigtigtbrændsel om 10 år, siger han.

Oplagte projekter i skoven

Peter Sejr råder Skovdyrker-medlemmerne til at gøre brug af de gode flispriser.

– De markante prisløft kan for alvor mærkes hos skovejerne. Derfor vil det være et godt tidspunkt at gennemføre indgreb i skoven med høj flisandel.

Det kan for eksempel være tyndinger i skovrejsning, stormfaldskulturer og yngre skovbevoksninger, siger han.

– Der vil også være stigende omkostninger til oparbejdning på grund af prisstigninger på brændstof, reservedele og løn. Men en stor del af prisstigningen villande på skovejernes bundlinje, lyder det fra skovfoged Peter Sejr.

Ry Varmeværk forsyner cirka 2.800 forbrugere med fjernvarme produceretprimært via skovflis. Fjernvarmenettet udvides og næste år forventes 2900 kunder at få varme fra værket.

Ry varmeværk producerer varme til en af landets laveste fjernvarmepriser, oplyser varmemester Flemming Joel Skjødt.

Ry varmeværk producerer varme til en af landets laveste fjernvarmepriser, oplyser varmemester Flemming Joel Skjødt.

Ry Varmeværk

●Ry Varmeværk producerervarme fra to fliskedler.

●I efteråret 2013 udvidede værket ogbyggede ny flissilo. Der blev investeret i ekstra fliskran og en ekstra fliskedel.

●Værket indkøber flis af Skovdyrkerneog to andre faste leverandører. Flisen kommer fra lokale skove.

●Ledningsnettet med fjernvarme er løbende blev udvidet over årene og dækker stort set alle områder i Ry og består af cirka 42 kilometer hovedledning og cirka 35 kilometer stikledning.

●Cirka 2.800 forbrugere bliver forsynet med fjernvarme fra Ry Varmeværk. En udvidelse er i gang og næste år forventes 2900 kunder at få varme fra værket.

Biomassen er vigtigi energiforsyningen

Biomasse er et vigtigt værktøj til at undgå store udsving i energipriser, mener Martin Dam Wied, afdelingschef hos Green Power Denmark.

Energi er lige nu dyrere end nogensinde. Det skyldes, at Rusland begrænsermængden af gas, som flyder til Europa.Det skyldes, at der er er faldet for lidt regn i Norge til at fylde de magasiner, som forsyner vandkraftværkerne. Og detskyldes, at udtørrede floder i Sydeuropagør det vanskeligt eller umuligt at sejle kul ind til kraftværkerne.

Udfordringerne står i kø, og vi kan ikke læne os tilbage i Danmark og stole blindt på, at udlandet i fremtiden vil sikre os strøm i kontakten til alle tider.

Derfor skal vi øge tempoet i omstillingen til grøn og vedvarende energi. Den grønne omstilling gør os både uafhængig af Rusland, giver os forsyningssikkerhed og sikrer forbrugerne lave energipriser.

Vi skal derfor holde fast i vores differentierede energiforsyning, hvor sol og vind blandt andet bliver suppleret af bæredygtig biomasse, hvor regulérbare kraft-varmeværker leverer fleksibel produktion.

Sådan lyder det fra Martin Dam Wied i et indlæg bragt på klimamonitor.dk. Han er afdelingschef hos Green Power Denmark.

Vigtig del af grøn værktøjskasse

Hvis vi skal nå vores klimamål og accelerere udbygningen med solceller, vindmøl- ler og Power to X, er den bæredygtige biomasse et afgørende redskab i værk- tøjskassen.

Omkring to tredjedele af den vedva- rende energi i Danmark kommer fra bæredygtig biomasse, der har fortrængt den klimaskadelige kul og olie fra kraftvarmeværkerne.

Vores behov for strøm og varme er ikke altid sammenfaldende med, at solen skinner, og vinden blæser. Hvis vi skal undgå store udsving i energipriser og risikoen for afbrudstimer, er bæredygtig biomasse altså et vigtigt værktøj.

Fra myter til fakta

Der er mange myter om biomasse til energi. Kritikken bygger sjældent på fakta, og det er nødvendigt at basere samtalen om den grønne omstilling på fakta.

Det er rigtigt, at ikke al biomasse erlige godt. Men vi bruger bæredygtig biomasse til energi i Danmark.

Der er skrap lovgivning om, hvilken biomasse vi faktisk kan bruge, og detkommer fra skovbrug, der er certificeret og bæredygtigt drevet. Træerne fældes ikke for at blive brugt til biomasse. De fældes for at blive brugt som bæredygtige byggematerialer, til møbelproduktion eller lignende.

Når træet er bearbejdet i et savværk, er der en masse resttræ tilbage. Det bliver brugt til energi og til at udfase og erstatte for eksempel kul, olie og gas. Hvis resttræet ikke blev brugt til energi, vil det for eksempel blive brændt på savværket og ikke være til nogen nytte.

Samtidig sikrer det bæredygtige skovbrug, at der hele tiden bliver plantet nye træer, der kan erstatte de gamle. Sammen med de eksisterende træer optager de nye træer den CO2, der bliver udledt, når den bæredygtige biomasse bliver brugt til energi.

CO2’en indgår altså i et naturligt og cirkulært kredsløb. I modsætning til kul og andre fossile kilder, der tages fra undergrunden og tilføjer ny CO2 til atmosfæren, hvilket er dybt skadeligt.

Den bæredygtige biomasse skal ikke stå alene. Men sammen med sol og vinder det en vigtig del af det fleksible og diverse energisystem, der sikrer, at vi – selv i krisetider og med uhørt høje energipriser – kan levere en stabil forsyning af energi til forbrugerne.

Green Power Danmark

●Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation.

●Organisationen fungerer som talerør for den danske energisektor og arbejder for, at Danmark hurtigstmuligt elektrificeres med grøn strøm.

●Green Power Denmark har cirka 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.

●Green Power Denmark blev grundlagt 23. marts i år ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #84

Læs andre artikler inden for flis