Biomasse i form af træpiller og træflis står for 48 procent af Danmarks samlede vedvarende energiforsyning. Træbiomasse er dermed vores største fornybare energikilde.

Men næsten halvdelen af den danske befolkning har aldrig hørt om træbiomasse til energi, viser den første undersøgelse af sin art, som forskere fra Københavns Universitet står bag.

– Til vores overraskelse havde 45 procent af deltagerne aldrig hørt om træbiomasse før vores undersøgelse, siger Paula Ugarte Lucas, førsteforfatter til studiet og ph.d.-studerende ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Hun oplyser, at målet har været at finde ud af, hvad almindelige danskere egentlig mener om biomasse.

Om træbiomasse

  • Træbiomasse står for 48 procent af Danmarks samlede vedvarende energiforsyning. Hovedparten (75%) af den faste biomasse er træbiomasse, og hovedparten heraf er træpiller.
  • Danmark er den største importør af træbiomasse i EU. Over halvdelen af vores samlede forbrug er importeret.
  • Folketinget indførte i 2020 lovkrav om, at den træbiomasse, der anvendes i Danmark, skal være dokumenteret bæredygtig.

Danskerne er uafklarede om biomasse

Studiet viser også, at 45 procent af danskerne er uafklarede om, hvorvidt træbiomasse bør bruges som energikilde eller ej som erstatning for fossile brændstoffer.

Det står i modsætning til undersøgelser fra det øvrige Europa og USA, som viser en klar opbakning til træbiomasse. Den største årsag til denne uafklarethed er ifølge dem selv netop, at de ikke har nok viden til at danne en holdning.

– Det er et komplekst emne – og selv blandt de personer, som ved meget om emnet, er der stor uenighed. Så det er ikke så mærkeligt, at den brede befolkning har svært ved at tage stilling. Men det er problematisk, at det hos så mange danskere skyldes, at de ikke har hørt om energikilden, siger Paula Ugarte Lucas.

Danskerne er ikke ligeglade

Undersøgelsen viser samtidig, at danskerne ikke er ligeglade med bæredygtighed og klima.

78 procent af deltagerne er bekymrede over klimaforandringerne i enten moderat, høj eller ekstrem grad, og de prioriterer klima- og miljøhensyn over økonomisk vækst.

Størstedelen af deltagerne er enige i argumenterne om, at biomasse kun bør bruges, hvis man kan sikre bæredygtigheden af den, og den ikke har negativ indvirkning på skove og biodiversitet.

– Tallene fra undersøgelsen er i sig selv interessante. Så kan beslutningstagerne og branchen enten tænke: Kan vi ikke være ligeglade med det? Behøver vi at involvere menigmand i dette emne? Eller er det et demokratisk underskud? Men det er vigtigt at gøre opmærksom på, at bæredygtighedshensyn ser ud til at spille en stor rolle for befolkningen, selvom mange ikke har viden om biomasse, siger lektor og medforfatter Christian Gamborg fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Renewable Energy. Forskerne bag studiet er Paula Ugarte Lucas, Christian Gamborg og Thomas Bøker Lund, der alle er tilknyttet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Træbiomasse

Træbiomasse fylder meget i den danske varmeforsyning, men mange danskere ved ikke hvad det er.
Tekst: Jens Mathiasen
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #85

Læs andre artikler inden for flis