Tekst og foto: Jens Mathiasen

Hvis skovejere ønsker sig bedre jagt og mere herlighed i skoven, kan nye vådområder være en oplagt løsning.

Sådan lyder det fra Jesper Tofft på vej ind i Rørdam Skov ved Åbenrå.

Han har 12 års erfaring med etablering af vådområder, vandhuller og skovsøer – og for nylig havde han Skovdyrkerne Syds skovfogeder med på faglig dag i skoven.

I Rørdam Skov er der primært fokus påat skabe høj biodiversitet. Terrænet er kuperet, og de senere år har ejerne fået anlagt nye små søer, og mange vandhuller er blevet oprenset.

Jesper Tofft stopper op ved en lille skovsø.

– Her er en af de mindre søer, som vi har fået renset op for to år siden. Medsøen er der fulgt et væld af nye arter. Herer forskellige salamandere, vandplanterog meget andet. Vi er også lykkedes retgodt med at få en passende mængde lys til søen, fremhæver han.

Meget lovgivning

Jesper Tofft er ekspert i at projektere og indhente tilladelse til vandhuller og søer.Han arbejder tæt sammen med Skovdyrkerne Syd.

– Jeg startede min virksomhed RavnhøjConsult i 2010. I løbet af årene har jegprojekteret op omkring 8900 søer ogvådområder, så jeg har opbygget en god erfaring, lyder det fra fagmanden.

Han gør det klart, at der er meget lovgivning på området. Til tider kan detvære en jungle at finde rundt i.

– Man skal forvente, at flere myndigheder skal give tilladelse, når man vil etablere ny sø i fredskov. Miljøstyrelsen administrerer Skovloven, og de skal give en tilladelse. Derudover skal vi også have fat i kommunen, som administrerer landzonetilladelser og naturbeskyttelsesloven.Det hele kan tage noget tid – ofte over et år, siger Jesper Tofft.

Lovgivningen er mindre restriktiv, hvis man restaurerer et eksisterende vandhul eller sø i skoven.

– Her kan man ofte nøjes med at få tilladelse fra kommunen, oplyser han.

Sø, der er blevet oprenset for to år siden

Søen på billedet er oprenset for to år siden og bidrager nu med et væld af nye arter.

Mulighed for tilskud

Længere fremme stopper han op ved en af de større søer i skoven. Det er en skovsø på 4000 til 5000 kvadratmeter.

– Søen ligger naturskønt og bidrager med masser af herlighed og variation. Her ruger blishøns og gæs. Der er en lang række arter tilknyttet til søen, og den er et kæmpe aktiv for skoven, siger han.

Jesper Tofft gør det klart, at der i nogle tilfælde kan opnås tilskud til etableringen.

– Som oftest kan du få statstilskud til nye søer over 650 kvadratmeter. Omvendt er der som udgangspunkt ikke tilskud til mindre søer under 650 kvadratmeter. Der er heller ikke tilskud til restaurering af eksisterende søer og vådområder, siger han.

Alligevel kan der være lokale forhold, som gør finansiering muligt.

– Der kan for eksempel være kommuner eller lokale fonde, som støtter naturprojekter. Mulighederne vil altid bero på en vurdering af den konkrete sag, siger han.

God mulighed på lave lokaliteter

Ifølge Jesper Tofft vil etablering af nye skovsøer være oplagt for skovejere, der har lave områder i skoven, hvor skoven alligevel ikke kan dyrkes effektivt.

– Ofte vil det være bedre at etablere søer og vandhuller på de arealer. Ejeren får et langt større aktiv med den nye skovsø. Generelt oplever jeg, at flere ejere lægger vægt på værdier som høj biodiversitet, jagt og herlighed, siger han.

I næste nummer af Skovdyrkeren bringes et fagligt portræt af Rørdam Skov.

Stor sø i Rørdam Skov

En af de store søer i Rørdam skov er på knap 5000 kvadratmeter. Der kan typisk opnås tilskud til etablering af større søer over 650 kvadratmeter, oplyser Jesper Tofft.
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #85

Læs andre artikler inden for Vildtpleje