Tekst og foto: Jens Mathiasen

Landbrugsstyrelsen er i gang med at udsende tilsagn om tilskud til privat skovrejsning fra ansøgningsrunden, der sluttede 30. september 2022. Tre ud af fire ansøgere havde fået deres ansøgning behandlet ved årsskiftet, oplyser styrelsen. I alt har 183 lodsejere søgt om tilskud. Der er sendt afgørelse i 138 sager. Det svarer til 75 procent. Med til historien hører, at de 183 ansøgninger i år er langt færre end i 2020. Dengang søgte 479 lodsejere om tilskud til skovrejsning.

Hold øje med høringsbrev

Landbrugsstyrelsen oplyser, at der mangler oplysninger i en betydelig del af de resterende sager. Derfor er det vigtigt, at ansøgerne holder øje med, om man har modtaget et høringsbrev og indsender de oplysninger, der efterspørges. Hvis styrelsen ikke modtager oplysningerne, behandles ansøgningen ud fra de eksisterende oplysninger. Det kan risikere at betyde afslag.

Fokus på udbetaling

Landbrugsstyrelsen prioriterer, at resterende de afgørelser er klar inden plantesæsonen her i foråret 2023.

– Hvis du som ansøger ikke har fået svar på din ansøgning endnu, kan du forvente en afgørelse inden 1. april 2023, skriver styrelsen. Styrelsen sagsbehandler sideløbende ændringer og anmodninger om udbetaling af tilskud. Når der er nyt i en sag, modtager lodsejeren et brev om det i Tast Selv. Så husk at tjekke efter, om der ligger nye henvendelser fra Landbrugsstyrelsen, lyder rådet.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #86

Læs andre artikler inden for Skovpolitik