Af Michael Hauberg Lehrmann, forstfuldmægtig, Skovdyrkerne Midt

Skovdyrkeren har tidligere skrevet en artikel om de ændrede regler for indberetningspligt af sprøjtejournal. Det gælder nu, at skovejendomme over 10 hektar, der har anvendt kemi, skal indberette. Miljøstyrelsen har desværre endnu ikke fået lavet deres fuldmagtsløsning for konsulenter til indberetningen. Helt konkret betyder det, at man som skovejer kun kan indberette med eget nemid/mitid. Skovdyrkerne kan ikke hjælpe uden adgang til dette. Indberetning af sprøjtejournal skal ske inden 1. april 2023. Der skal indberettes for perioden 2021/22.

Ændrede regler for gødning

Husk også indberetning af gødningsregnskab inden 1. april, hvis du er tilmeldt gødningsregisteret og kan købe afgiftsfri gødning. Kravene til gødningsregnskab for skovejendomme har ændret sig over de seneste år. Først skulle skovarealer ikke tælle med i opgørelsen af ejendommens dyrkningsareal. Så blev det ændret, så skove med udtag af træ havde gødningskvote og skulle tælle med. Men nu har reglerne ændret sig igen – og heldigvis til det mere fornuftige. Skovarealer, der drives med almindelig skovdrift, kan enten have afgrødekode med gødningskvote eller være uden. Der er frit valg nu. Ønsker man at anvende gødning i skoven skal koden med gødningskvote vælges og arealer indtegnes i gødningsplanlægningen, men for de fleste skove skal man intet gøre, da der ikke anvendes gødning.

Flere arealer kan få støtte

EU-landbrugsstøtte herunder grundbetaling skal søges inden 14. april 2023. En del af den nye CAP-plan for landbrugsstøtteordningerne betyder, at man ikke længere skal have betalingsrettigheder for at søge grundbetaling. Fremover kan lodsejer eller forpagter søge på alle arealer, der opfylder støttebetingelserne i dyrkningsåret. Det betyder, at mange tidligere juletræsarealer, der lægges tilbage i markjord, kan få grundbetaling. Det gælder også, selvom man har solgt eller mistet sine betalingsrettigheder på grund af juletræsdyrkningen.

For at kunne modtage grundbetaling kræves det blandt andet, at man er aktiv landbruger og søger grundbetaling på minimum to hektar. Se vejledningen for grundbetaling for flere informationer om landbrugsstøtten. Er du i tvivl, så kontakt gerne din skovfoged ved Skovdyrkerne.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #87

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning