Tekst: Jens Mathiasen

Folketingspolitiker Christian Friis Bach (RV) har kaldt biologerne Rasmus Ejrnæs og Morten D.D. for ekstreme politiske aktivister forklædt som forskere. Det skete ved en debat på verdensmålsugen tidligere i år. Han har senere undskyldt og kaldt udtalelsen for hård. Men Christian Friis Bach fastholder, at biologernes konfrontatoriske stil skader befolkningens opbakning til vild natur.

– Da jeg opfordrede til at inddrage lokale borgere og landmænd i etableringen af naturnationalparker oplevede jeg selv, at de to biologer angreb mig med ord som ”forpulet”, ”dum”, ”bullshit”, ”vås”, ”røv og nøgler”. De opfordrede alle til ikke at stemme på mig ved folketingsvalget. Det er ikke fagligt. Det er politisk aktivisme, skriver Christian Friis Bach i et indlæg på Altinget.dk.

Flere forskere er uenige

Politikeren anerkender, at Rasmus Ejrnæs og Morten D.D. Hansen har gjort et stort stykke arbejde for natur og biodiversitet. Men han mener, at deres hårde og konfrontatoriske stil har skadet både dialog og opbakning til naturnationalparkerne.

– I Thy, Tranum og Gribskov er der stor lokal modstand over for den ultimative tilgang, som de to biologer repræsenterer, og de repræsenterer ikke en enig videnskab. Andre solide forskere som Carsten Rahbek, Bent Odgaard, Jesper Bak, Anna-Marie Klamt, David NoguésBravo, Nathan James Sanders og Daniel Simberloff har sat spørgsmålstegn ved rewilding-tilgangen til at skabe biodiversitet, som Ejrnæs og Morten D.D. står for, skriver han.

Inddrag lokale borgere, landmænd og skovejere

Christian Friis Bach gør det klart, at han bakker op bag målet om 10 procent strengt beskyttet natur samt 20 procent beskyttet natur i Danmark og naturnationalparkerne.

– Jeg er dog sikker på, at vi kan nå meget længere med inddragelse af lokale borgere, landmænd og skovejere.

– Hvis vi bad lokale landmænd, der har erfaring med at afgræsse naturarealer, om at afgræsse i naturnationalparkerne og passe dyrene indenfor dyrevelfærdsloven – uden undtagelser – ville vi få langt stærkere opbakning fra landmænd og få flere landbrugsarealer med, lyder argumentet.

Ikke politiske aktivister

Rasmus Ejrnæs afviser, at han og Morten D.D. Hansen skulle bedrive politisk aktivisme.

– Jeg er uforstående over, at en politikers tæer kan være så ømme, at faglig kritik får ham til at udskamme forskere for at være politiske aktivister, skriver Rasmus Ejrnæs på Altinget.dk Han mener, at når man er nødt til at støtte sig til påstande om skadelig retorik og hård tone, så er det i reglen fordi man ville tabe en diskussion om indholdet.

Manglende belæg

Biologen anerkender den faglige uenighed.

– Men selvom der i den videnskabelige verden findes faglig uenighed om vigtigheden af rewilding med store planteædere, kan jeg ikke finde belæg for Christian Friis Bachs forslag om at inddele naturnationalparkerne i mindre folde på få hundrede hektar og sætte landmænd til at afgræsse disse med deres husdyr. Der er masser af små isolerede naturområder i Danmark, hvor der mangler græssende dyr i dag og hvor dette vil være relevant, skriver han. Han undrer sig over, at Christian Friis Bach repræsenterer et parti (Radikale Venstre, red.), som har været med til at fremsætte og vedtage naturnationalpark-loven. Derfor er det meget bemærkelsesværdigt, at man foreslår at sætte naturpleje med landbrugsdyr i stedet for vildtlevende dyr uden landbrug.

– Når man så selv er landmand i Thy med naturplejedyr og dermed en del af en lille interessentgruppe, er det jo kun endnu mere bemærkelsesværdigt, skriver Rasmus Ejrnæs. Han fastholder, at strengt beskyttede naturområder efter alle videnskabelige standarder er store, sammenhængende naturområder uden landbrug – og også uden landmænds kødproduktion.

– Påstanden om, at jeg og Morten D.D. skulle være ekstreme politiske aktivister forklædt som forskere er ikke for hård. Den er forkert, og det er langt mere alvorligt, skriver han.

Læs debatindlæggene i deres fulde længde her:

www.altinget.dk/miljoe/artikel/ christian-friis-bach-biologers-konfrontatoriskestil-skader-opbakningen-til-vild-natur
www.altinget.dk/verdensmaal/artikel/ biolog-til-christian-friis-bach-gaa-efter-boldenog-drop-de-udokumenterede-personangreb
bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #87

Læs andre artikler inden for Eksport af juletræer