Tekst og foto: Jens Matiasen

Natuglen mangler naturlige redehuler, og arten er i tilbagegang. Det problem hjælper Skovdyrkerne nu med at løse. Fremover får de danske natugler adgang til 250 nye redekasser. De nye natuglekasser er blevet til i samråd med Dansk Ornitologisk Forening.

– Vi har fået produceret 250 natuglekasser. Kasserne fordeles til de fem skovdyrkerforeninger. Det betyder, at 50 skovejere i hver forening kan få en gratis uglekasse til egen skov.

– Kasserne uddeles efter først-til-mølleprincippet. Derfor skal man kontakte hovedkontoret i sin lokale skovdyrkerforening, hvis man vil have fingre i en af de 50 gratis kasser i hver forening, siger Casper Pleidrup, forstfuldmægtig hos Skovdyrkernes sekretariat og ansvarlig for projektet.

Gedigne materialer

Kassernes materialer og dimensioner er valgt på baggrund af anbefalinger fra Dansk Ornitologisk Forening. – Vi får kasserne fabrikeret på Grønagergård Savværk ved Gjern. Kasserne produceres i kraftige dimensioner af certificeret lærketræ og douglas. Træet er skovet hos medlemmer af Skovdyrkerne, siger Casper Pleidrup.

Kasserne hjælper helt enormt meget

Natuglen er en typisk hulruger. Den skal finde gamle hule træer for at yngle. En stor begrænsning for natuglens udbredelse er manglen på gamle træer med naturlige redehuler. Derfor vil de nye kasser have en markant effekt.

– Det hjælper helt enormt meget, at der nu kommer 250 ekstra redekasser fordelt over det meste af landet. Med de ekstra kasser vil artens ynglemuligheder blive meget bedre på landsplan, siger Klaus Dickmann, der er artsspecialist hos DOF indenfor de fleste uglearter.

Om natuglen
Natuglen er en mellemstor ugle med en længde på små 40 centimeter og et vingefang mellem 94-104 centimeter. Hunnerne er de største med en vægt på 350-700 gram, mens hannerne vejer 300-550 gram.
Når natugler har dannet par, bliver de sammen resten af livet. Men sidespring kan godt forekomme .
Natuglen holder mest af områder med spredte høje træer og en græsklædt skovbund. Natuglen yngler i huller og sprækker i gamle træer, men benytter også gerne opsatte redekasser.
Natuglen er en udpræget standfugl, og når først territoriet er etableret, forlades det ikke. Faktisk er natuglen så stedfast, at den sjældent bevæger sig mere end omkring 10 kilometer væk fra opvækstområdet.
Arten er hovedsageligt aktiv om natten. Om dagen sidder natuglen i sit redehul eller på en gren helt op mod stammen.
Natugler overflyver ikke større vandoverflader og findes derfor ikke på de fleste danske øer.
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #87

Læs andre artikler inden for Naturpleje