Tekst og foto: Jens Mathiasen

– Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg tror faktisk, at vores medlemmer bliver mindre hårdt ramt, end vi frygtede i første omgang. Sådan lyder det fra Claus Jerram Christensen, der er direktør hos brancheforeningen Danske Juletræer. Den positive vurdering kommer efter, at han for nyligt var til møde hos Vurderingsstyrelsen. Her blev der gjort opmærksom på branchens bekymringer i forhold til de nye ejendomskategoriseringer.

– Ved mødet påpegede vi det urimelige i, at juletræsdyrkning er blevet kategoriseret som en lavintensiv produktion på linje med almindelige landbrugsafgrøder. Det er naturligvis forkert. Juletræsdyrkning er højintensivt på linje med gartneri og frugtavl, siger han.

– Det var der god forståelse for – og generelt var de lydhøre overfor juletræsdyrkernes situation. Styrelsen gjorde opmærksom på, at ejendomskategoriseringerne fastlægges ud fra en samlet vurdering. Der bliver altså taget et overordnet blik på ejendommen, hvor en række forskellige parametre tæller med i den samlede vurdering, fortæller Claus Jerram Christensen.

Juletræsdyrkere har været usynlige

Direktøren forklarer, at Vurderingsstyrelsen har haft vanskeligt ved at spotte ejendomme med produktion af juletræer.

– Det skyldes, at vores medlemmer ikke får støtte af nogen art – og derfor ikke fremgår af centrale registre. Det eneste synlige for styrelsens kategoriseringsværktøj er de hektar, hvor træerne står. Derfor har juletræsdyrkerne ofte været usynlige, når styrelsen har lavet deres vurdering. Det kan forklare, hvorfor nogle af vores medlemmer uberettiget er kommet i privatbolig-kategorien i stedet for landbrug, forklarer han. Direktøren gør det klart, at selv med et lille antal hektar kan juletræsdyrkning være en intensiv produktion, som genererer betydelig omsætning.

– Det gælder ikke mindst de juletræsdyrkere, som sælger selvskovede træer direkte til danskerne. Her kan der være stor omsætning og en fornuftig bi-indtægt på selv ganske få hektar, siger Claus Jerram Christensen

Færre konsekvenser

Direktøren vurderer, at den massive omtale, og det store fokus på problemerne har haft effekt.

– Styrelsen er blevet langt mere opmærksomme på juletræsbranchen og de mange timer, som dyrkerne bruger på arbejdet. Derudover har styrelsen konkret lempet kravene til overgangsordningen, hvor man beholder sit nuværende beskatningsgrundlag. Nu kan man købe og sælge jord, og man kan bygge om og bygge til, uden at man ryger ud af ordningen, siger han. Derudover er der udsigt til, at det nok ikke nødvendigvis bliver så dyrt for ejerne som frygtet.

– Jeg har set nogle regneeksempler, hvor skattebetalingen stiger nogle få tusinde kroner årligt ved ændring til ejerbolig. Men det er slet ikke i det vanvittige niveau, som der var fremme tidligere, siger han.

– Man skal huske på, at selvom jord og ejendom skifter karakter til ejerbolig og beskattes efter højere takster, så sænker mange kommuner deres grundskyldspromille i 2024 og frem, fortsætter han. Han peger også på en mulig skattefordel.

– Det kan der være, hvis man har boet på en ejendom i mange år og har oparbejdet friværdi. Hvis man sælger som ejerbolig, vil hele friværdien være skattefri. Det er den ikke, hvis ejendommen er kategoriseret som landbrugsejendom, siger direktøren.

Hold øje med eBoks

Claus Jerram Christensen opfordrer ejerne til at holde øje med eBoks.

– Vi afventer nu, at Vurderingsstyrelsen får behandlet de mange indsigelser, der er er sendt ind. Vi er selvfølgelig spændte på, hvordan afgørelserne falder ud, siger Claus Jerram Christensen. Hvis man får afslag på sin indsigelse – og fortsat er uenig med vurderingsstyrelsen, bliver der åbnet op for seks ugers klagefrist i løbet af sommeren.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #89

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning