Tekst og foto: Hans Erik Lund, forstkandidat

Bystævnetræet i Davinde, sydøst for Odense, er et af Danmarks ældste bystævnetræer. Måske det ældste.

Det er et træ, som giver skygge, og som var samlingspunkt for bystævnet. Det vil sige det sted, hvor byens fæstebønder samledes for at beslutte fælles anliggender som stridigheder mellem bymændene, pløjning, såning eller flytning af dyr til overdrevet. Der findes mange bystævner i Danmark. De består som regel af en kreds af sten, som ejerne af de forskellige fæstegårde kunne sidde på. Stenene var ofte forsynet med indhuggede matrikelnumre eller navneinitialer. I Davinde er der 13 sten, som kaldes tingsten. Men der er 14 ejerskaber, idet Sanderumgård indgår, men ikke har en sten. I mange tilfælde står der et træ i centrum for tingstenene. Nogle gange er det et kvindetræ, plantet i 1915, hvor kvinder og tyende fik valgret. Efter udskiftningen i 1800-tallet mistede bystævnerne deres betydning, så pladsen var så at sige ledig.

Træet har en møllesten rundt om stammen. Det er uklart, hvorfor stenen er placeret der.

Givet af godsejeren

I Davinde er træet i midten af tingstenene en lind. Bytræet blev givet og plantet på kirkepladsen af godsejeren på den nærliggende Sanderumgård, Johan Bülow, i 1816. På Google kan man også finde årstallet 1806 for plantningen. Desuden har træet ifølge overleveringen været flyttet væk fra kirkepladsen. Her har det måske været plantet i 1806 for så at blive flyttet til den nuværende placering i 1816.

Mavebælte om stammen

Bylinden har et mavebælte i form af en møllesten. Den sidder cirka en meter over jorden, og bliver båret oppe af nogle lange, flade sten på højkant. Det er klart, at en sådan møllesten med tiden kan komme til at ”kvæle” træet. Stenen er derfor blevet udvidet for et års tid siden. Men hvorfor der er en møllesten om træet har jeg ikke kunnet få opklaret. Der har gennem mange år været en tradition for, at træets krone skulle klippes første lørdag i juli, men det er for nogle år siden blevet ændret til sidste fredag i juni. Arrangementet bliver gennemført under den aktuelle oldermands ledelse. Indkaldelsen sker ved at oldermanden blæser i bystævnets horn, der stammer tilbage til 1882. Tidligere blev træet klippet fra stiger, hvilket gav en afrundet top. Nu til dags klippes fra en lift. Det har medført, at toppen er blevet noget fladere, hvilket har givet træet tilnavnet flødebolletræet. Davindes beboere er stolte af deres træ, og de passer godt på det.

Kilder: Træregisteret: www.dendron.dk/dtr Erik Østergaard Madsen, oldermand

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Hans Erik Lund

Mere om Hans

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #90

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning