Skovrejsninger forbedrer jagt og naturværdier på sydsjællandsk ejendom

Hans Poulsen er passioneret jæger og har igennem 50 år udviklet sin ejendom med fokus på naturværdier og herlighed. Han har blandt andet rejst skov to gange og anlagt en sø.

Læs mere

Skovejer ærgrer sig over frasalg af jord

Skovejer Hans Poulsen kendte ikke til grænsen på 20 hektar for skovejendomme, da han solgte jord fra sin ejendom. Skovfoged råder andre skovejere til at være opmærksomme, inden man frasælger store jordarealer.

Læs mere

Gode muligheder med naturnær skovdrift i nåletræ

Der blev nørdet naturnær skovdrift tidligere på året, da LIFE4forest-projektet afviklede workshop. Driftsformen kan løse en række af de udfordringer, som fremtidens skovbrug ser ind i. Projektet giver mulighed for tilskud til skovdyrkermedlemmer, der er interesseret i at skifte driftssystem på deres ældre nåletræsarealer.

Læs mere

Ny EU-lovgivning stiller krav til skovejere

EU’s tømmerforordning erstattes af den nye ordning EUDR. Ordningen betyder nye krav til skovejere og virksomheder, der handler med træ.

Læs mere

Mogens Leander finder inspiration til sine værker i bøgeskoven

Kunstner og skovejer Mogens Leander ejer fem hektar løvskov ved Kolding. Han henter kunstnerisk inspiration fra skovens mange farver, former og lysindfald. Inspirationen bruger han til at udvikle sin kunstværker.

Læs mere

Første danske driftsskov er certificeret i biodiversitet

For første gang er en dansk produktionsskov blevet certificeret i biodiversitet, som et tillæg til skovens FSC-certificering.

Læs mere

Flødebolletræet med bælte om livet

På Fyn står et helt særligt lindetræ, som ligner en flødebolle og har en gammel møllesten rundt om stammen. Det er et af landets ældste bystævnetræer.

Læs mere

Ny ansøgningsrunde til privat skovrejsning er åben

Tilskudsordningen til privat skovrejsning er åben. I år er der sket flere ændringer.

Læs mere

Kort nyt

Nye juletræsproducenter kan få støtte

Læs mere