Tekst og foto: Jens Mathiasen

72-årige Hans Poulsen er et jagt- og naturmenneske. Kærligheden til jagt og natur skinner igennem på ejendommen ved Mern på det allersydligste af Sjælland.
– Min kone og jeg købte ejendommen i 1972. Vi har altid haft fokus på at skabe en ejendom med god jagt, og som er rig på natur, fortæller Hans Poulsen.
– Kom med. Så skal jeg vise dig skoven, siger han. Det er midsommer, og blæsten river i trækronerne, imens Hans Poulsen guider ned igennem haven og videre ned langs et
tre-rækket læhegn. For enden af hegnet dukker den yngste del af skoven op.Skovrejsningen er på cirka tre hektar og blev rejst i 2007. Den består blandt andet af bøgeafdelinger hvor
der er indblandet fuglekirsebær, spidsløn og lærk med flere. Planteafstanden er 1,0 meter gange 1,25 meter. Løvtræerne har kvitteret for den fede lerede jord. Her femten
år efter er skoven sund og i god vækst.
– De står da meget godt, siger Hans Poulsen og kigger over på skovfoged Jens Rasmussen, Skovdyrkerne Øerne, som også er med i skoven.

– Det gør de. Det er faktisk på høje tid, at vi får tyndet her i bøgeafdelingen.Vi skal have tveger og dårlige træer ud, så der bliver plads og luft til, at de rette bøge
kan udvikle sig, returnerer skovfogeden. De to går længere ind i skoven. Længere fremme bliver træerne større. Herinde står en skovrejsning på 3,5 hektar
fra 2001. Den del af skoven er etableret på lav jord, som ikke er ideel til landbrug.
– Det er nærmest marginaljord, vi harplantet til. Da vi dyrkede jorden, sank mejetærskeren altid i. Så skulle jeg ned og
rette drænrør – du ved de gamle lerrør. Det var noget værre bøvl. Derfor rejste vi skov på arealet, forklarer Hans Poulsen.

Bilmand med landbrugsrødder

Hans Poulsen er ud af en landbrugsfamilie. Han har fire søskende og familien voksede op på en lille landbrugsejendom med 25 tønder land. Broren overtog fødegården ’Jægergården’
og drev planteavlsbrug. Han har siden udvidet bedriften med opkøb af flere naboejendomme. En anden bror etablerede egen malkekvægsejendom på Ågården i Mern.
Hans Poulsen var også landbrugsinteresseret. Men i stedet for ko-mand blev han bilmand.
– En dag så jeg, at Volkswagen i Næstved søgte en juniorsælger. Jeg søgte stillingen og fik den. Det var på den måde,
jeg kom ind i branchen, fortæller han. Han endte med 40 år i bilbranchen – og ejede og drev Nissan i Vordingborg fra
midten af 1980’erne til 2008. På vejen ned igennem skoven render tankerne baglæns.
– Der var altså mange gode bilmodeller i 1980’erne, siger han og bytter og bytter minder og bilmodeller med skovfogeden.

Der er blandt andet etableret sø for at forbedre forholdene for vildtet.

Jagt og herlighed

Ved siden af den professionelle karriere har Hans Poulsen med egne ord ’bijobbet’ med at udvikle sin ejendom. Det med natur og jagt ligger dybt i
ham. Han har været jæger lige siden ungdommen. Derfor falder det naturligt at forbedre forholdene for vildtet. Det har han arbejdet med igennem de 50 år, som
han og konen Jonna har ejet ejendommen. Lidt længere fremme dukker en lille sø
frem i en lysning imellem den unge og den ældre skovrejsning.
– Den her sø etablerede vi i 2003. Skal der være vildt, så skal der være vand –og derudover er søen også med til at løfte
ejendommens herlighed, siger HansPoulsen. Der er også etableret flere kilometer læhegn rundt om på ejendommen for at
forbedre vildtets færdselsmuligheder.

– De store marker er jo som en ørken. Vildt skal gerne have gode færdselsårer.Det får de med hegnene, siger han.
Naboskoven er Viemoseskov på 300- 400 hektar. Den er ejet af Petersgård Gods.
– Der er masser af vildt i området. Indimellem ser jeg også dåvildt, som strejfer hernede. Blandt andet har jeg set en hvid hernede for nogle år siden, fortæller Hans Poulsen.

Skovrejsning ramt af tørke

Ejendommen er varieret og indeholder skovarealer, lysåbne arealer og marker. Hans Poulsen nyder at udvikle ejendommen.
Så sent som i foråret fik han tilplantet et lille areal på omkring en halv hektar.Planterne kom i jorden 10. maj, men
de har haft det svært i tørken. Mange står med gullige blade eller røde nåle – ognogle har helt tabt nålene.
– Det ser ikke for godt ud. Her bliver vi nødt til at efterbedre meget. Planterne har simpelthen givet op overfor tørken,siger Jens Rasmussen og kigger nærmere
på en tørkeramt rødgran.
Under turen rundt på ejendommen serverer Hans Poulsen små anekdoter og minder fra sine utallige jagter.
Et gigantisk egetræ ved siden af den nye skovrejsning fremkalder et helt særligt minde.
– Det var oppe fra det træ, at jeg skød min første buk her på ejendommen. Men årene går – og nu kan jeg nok ikke komme
op i træet længere, siger Hans Poulsen.

Mange af planterne i den nye skovrejsning er tørkeramte. De blev plantet 10. maj i år
– hvor tørken var i fuld gang.

Overvejer fremtiden

Hans Poulsens dåbsattest er dateret til 1951. Sidste år var han uden for et uheldigt løft, som bevirkede et skred i ryggen.
Han kan ikke helt det samme som tidligere. Det har fået parret til at overveje fremtiden på ejendommen. I hvert fald er han helt sikker på, at han
ikke køber mere jord.
– Nej, nej. Jeg må ikke købe mere for Jonna. Men det har jeg nu aldrig måttet, siger han og smiler.
Parret er enige om, at det måske er ved at være tiden, at de skal se sig om efter et mindre sted at bo.
– Vi vil gerne passe tingene – men vi har et stort hus og mange ting at se til her på ejendommen. Vi taler om, at vi på et
tidspunkt skal af med ejendommen. Vi har ikke taget den endelige beslutning endnu. Men kommer der en køber med et fornuftigt
tilbud, så er vi til at snakke med, siger Hans Poulsen.
Parrets to sønner bor også i området.
– Det kan også være, at en af vores sønner gerne vil overtage ejendommen. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Der dukker
altid muligheder op, siger han.

Om ejendommen
  • Naturejendommen Viemose ligger ved Mern på Sydsjælland.
  • Ejendommen ejes af Hans og Jonna Poulsen.
  • Skovrejsning i 2001 og 2007 på samlet syv hektar. Skoven bestå af eg og afdelinger med bøg, som er indblandet med lærk, spidsløn, fuglekirsebær med flere. Der er også plantet afdelinger med nåletræ.
  • Etableret sø i 2003 for at forbedre natur og skabe bedre forhold for vildtet.
  • Igennem årene er der plantet flere kilometer 3-rækkede læhegn.
  • Samlet areal frem til 2023: 48,5 hektar .
  • I 2023 blev der frasolgt 34,4 hektar landbrugsjord. Nu er det samlede areal på 14 hektar.
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #90

Læs andre artikler inden for Naturpleje