Tekst og foto: Jens Mathiasen

Det kan være svært at komme i gang som nystartet juletræsproducent, landmand eller gartner. Derfor er der i EU-regi lavet en støtteordning for unge jordbrugere under 41 år, som ønsker at starte op med produktion. Det oplyser brancheforeningen Danske Juletræer.

Støtteperioden løber i perioden 2023-2027, hvor der samlet er afsat 964 millioner kroner. Der er årlige ansøgningsfrister i begyndelsen af hvert ansøgningsår, hvor man én gang kan få op til 745.000 kroner til heltidsbedrifter eller 372.500 kroner til deltidsbedrifter. Tidligere har sådanne ordninger været begrænset til landbrugere, men Landbrugsstyrelsen oplyser til Danske Juletræer, at juletræsproducenter også kan blive omfattet.

2023-ansøgningsrunden er lukket. Men ordningen åbner årligt i perioden 2023 til 2027, så ansøgere kan planlægge efter andre ansøgningsperioder. Åbningsdatoerne fremgår af vejledningen og bekendtgørelsen, som kan findes på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

Husk at indberette gødningskvote

Husk indberetning af gødningskvoteberegning. Der er frist 10. september. Alle, der køber afgiftsfri gødning eller har et areal over 10 hektar med en afgrøde med gødningsnorm, skal lave gødningskvoteberegning som indsendes årligt. Kvoteberegningen for dyrkningsåret 2022/2023 danner grundlag for gødningsregnskabet, som indsendes senest 31. marts 2024. Undlader man at indsende kvoteberegningen giver det problemer med gødningsregnskabet, da der ikke er en kvote at fratrække fra ejendommens gødningsforbrug.

Danske arkitekter tegner verdens største træprojekt

Danske Henning Larsen er med i et stort projekt med træbyggeri. Projektet hedder Stockholm Wood City, og når det står færdigt, vil det være verdens største byudviklingsprojekt udført i træ.

Det nye område vil indeholde levende bymiljø med en blanding af arbejdspladser, boliger, restauranter og butikker, alt sammen bygget i en træramme. Stockholm Wood City vil dække 250.000 kvadratmeter grund og indeholde omkring 7.000 nye arbejdspladser og 2.000 boliger, skriver Dagens Byggeri.

Det er det svenske ejendomsselskab Atrium Ljungberg, der står bag. Med som arkitekter er danske Henning Larsen Architects og svenske White Arkitekter. Henning Larsen står også bag udformningen af blandt andet AP Ejendommes 28.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri på Marmormolen i København og den kommende Fælledby på Amager. Begge er træbyggerier.

Det store træprojekt i Stockholm bliver verdens største, når det står færdigt. De første huse forventes at stå klar i 2027. Visualisering: Atrium Ljungberg / Henning Larsen.

Svag stigning i vildtudbyttet

I jagtåret 2022/23 nedlagde jægerne op mod 23.000 flere dyr end året før. Stigningen i udbyttet er fordelt med en fremgang på 1,9 procent i antallet af pattedyr og 1,2 procent i antallet af fugle. Det viser den foreløbige vildtudbyttestatistik, som DCE – Aarhus Universitet har udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Indtil videre har jægerne indberettet 1.773.474 stykker nedlagt vildt i sæsonen 2022/23, mod et foreløbigt udbytte på 1.750.870 året før. Da tallene blev opgjort, havde godt 89 procent af de jægere, som indløste jagttegn sidste år, indberettet. Sidste frist for indberetningen er dog ved årets udgang, og derfor kan de endelige tal vise sig at være lidt anderledes, oplyser Miljøstyrelsen.

Mens udbyttet steg, faldt antallet af aktive jægere med cirka 3000 personer sidste år. I alt 172.815 jægere løste jagttegn og havde dermed lov til at gå på jagt i Danmark. Syv procent var kvinder. Vildtudbyttestatistikken bygger på jægernes egne indberetninger af det vildt, de har skudt, og går helt tilbage til 1941.

Vildtudbyttet er steget svagt, men færre har indløst jagttegn. Foto: Ivar Høst, Naturstyrelsen.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #90

Læs andre artikler inden for Klima