En biotopplan består af en række naturforbedrende tiltag, som skal sørge for at vildtets levevilkår på ejendommen forbedres. En biotopplans naturtiltag skal målrettes fire arter/artsgrupper, hvoraf mindst to skal være ikke-jagtbare.

Ved udarbejdelse af biotopplaner er der mulighed for at vælge mellem en lang række tiltag, der giver forskellige point. Biotopplaner gælder for et eller tre år af gangen. Når der samlet er opnået 85 point (3-årige planer) eller 100 point (1-årige planer), må der udsættes op til syv fasaner per hektar. Op til fire af disse kan være agerhøns.

Derudover kan der ved en overbygning af biotopplanen gives tilladelse til at udsætte op til 8-12 fasaner per hektar. En sådan overbygning består af udvalgte biotopplantiltag, som skal opretholdes i 5 år ad gangen. Har du allerede anmeldt en tre eller fem årig biotopplan skal planen ikke anmeldes hvert år.

Skovdyrkerne har udarbejdet biotopplaner på mange ejendomme, og vi har høstet mange erfaringer med, hvordan biotopplanen sammensættes optimalt for dig som ejer. Vores koncept er baseret på en elektronisk registrering af tiltagene således, at der hurtigt kan skabes en beregning af pointscoren og et godt overblik over biotopplanen. Den efterfølgende revidering og tilretning af biotopplanen er også meget overkommelig, når det hele er registreret elektronisk.

Skal vi hjælpe med udarbejdelse af en ny biotopplan eller skal den gældende opdateres. Så har vi brug for en tilkendegivelse senest 27. marts 2020, hvis vi skal kunne nå det til 1. maj. Henvendelsen rettes til vores kontor i Vissenbjerg tlf. 62 62 47 47 eller mail oer@skovdyrkerne.dk

De mange tiltag der kan vælges imellem

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #66

Læs andre artikler inden for Vildtpleje