Forbruget af flis var derfor en hel del under det budgetterede for perioden. Det gav følgelig udfordringer i forbindelse med afviklingen af flisprojekter hos mange medlemmer. Vi var bagud med oparbejdning af flis hele efteråret.

Omkring jul blev det endelig koldt, og vi kunne sætte turbo på flisningen og afsætningen til varmeværkerne. I skrivende stund er vi stort set på omgangshøjde med det oprindeligt planlagte og forventer at kunne være nået i mål med både leverancer og aftaler med medlemmerne, når sæsoner som vanligt slutter i løbet af juni 2021.

Medlemmer, der er utålmodige eller usikre og gerne vil have uddybende information om deres flisprojekter, opfordres til at kontakte deres skovfoged, så tingene kan afklares.

Er flisen først stakket op og klar til brug er det afgørende, at den også ligger et sted som er tilgængeligt i alt slags vejr. Lastvognene skal kunne komme både til og fra, og de er tunge.

Er flisen først stakket op og klar til brug er det afgørende, at den også ligger et sted som er tilgængeligt i alt slags vejr. Lastvognene skal kunne komme både til og fra, og de er tunge.

Ny fliskoordinator

Skovdyrkerne Øernes flisafdeling har de seneste år oplevet en markant vækst i de omsatte flismængder. Flisen udgør nu omkring ½-delen af foreningens råtræafsætning.

For at styrke afviklingen og styringen af flisen, har vi ansat Mark Hjort som logistikmedarbejder. Mark vil, fra næste sæson, være omdrejningspunkt for alt flis fra Øerne.

Hans fokus og ansvarsområder vil være den daglige kontakt med aftagerne flisen, oparbejdning, transport opfølgning og afregning til medlemmerne.

Vi har udarbejdet en lille folder om håndtering af flis og afsætning gennem Skovdyrkerne. Du kan finde den på siden her: https://www.skovdyrkerne.dk/oer/ oparbejdning-og-salg-af-din-flis/

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #74

Læs andre artikler inden for Vildtpleje