En del af bøgekævlerne fra den store skovning i afdeling 104a på Lundsgaard (se artiklen i forrige nummer af Skovdyrkeren) blev solgt til Davinde Savværk.

Råtræpladsen på Davinde savværk. Her kan man se en hel del kævler, der er slået S-jern i. Når et stort træ fældes, frigives der spændinger i veddet, som også kan føre til flæk. Det kan forebygges på et tidligt tidspunkt netop ved at slå S-jern i, så kævlen

Råtræpladsen på Davinde savværk. Her kan man se en hel del kævler, der er slået S-jern i. Når et stort træ fældes, frigives der spændinger i veddet, som også kan føre til flæk. Det kan forebygges på et tidligt tidspunkt netop ved at slå S-jern i, så kævlen ikke taber i værdi.

Savværket er beliggende i landsbyen Davinde lidt sydøst for Odense. Det ledes af direktør Steen Mikkelsen, og er et af Danmarks største løvtræssavværker med et årligt indtag på ca. 8.000 m3. Bøg og eg udgør til sammen omkring 90% af forbruget. De sidste 10% er træarter som amerikansk valnød og ask mv.

Firkanterne, emnerne, er et selvstændigt mellemprodukt for Davinde savværk. De afsættes til bl.a. møbelfabrikanter og snedkerier. Både i rå, høvlede og slebne udgaver.

Firkanterne, emnerne, er et selvstændigt mellemprodukt for Davinde savværk. De afsættes til bl.a. møbelfabrikanter og snedkerier. Både i rå, høvlede og slebne udgaver.

Davinde Savværk køber alt overvejende dansk træ fra området øst for den østjyske motorvej og på Fyn primært syd for motorvejen. Pæne partier fra Sjælland kan også komme på tale. Det er A-B kævler med vedhængende C der efterspørges, og det må meget gerne være FSC certificeret. Når det gælder bøg og ask, går man efter de lyse kævler.

Emnerne bliver i mange tilfælde videreforarbejdet. Dampbøjet som her, faconskåret og slebet og i mange tilfældet samlet til fx næsten færdige møbler

Emnerne bliver i mange tilfælde videreforarbejdet. Dampbøjet som her, faconskåret og slebet og i mange tilfældet samlet til fx næsten færdige møbler.

På savværket forudser man, at der kan blive vanskeligheder med at skaffe tilstrækkeligt med FSC certificeret træ i takt med at leverancerne fra statens skove falder. Desværre kan PEFC certificeret træ ikke erstatte FSC, på de markeder savværket sælger til. Og det er – møbelindustrien i Skandinavien, EU og USA.

Savværket laver blokvarer i form af planker og høvlede emner til møbelindustrien. Rå, faconskåret, dampbøjede eller høvlede. Stukkede (se boks) halvfabrikata til møbler og stort set færdige møbler, kabinetter til BO og limtræsplader. Produktionen må så sandelig siges at være alsidig og med en høj forædlingsgrad på en stor del af produkterne. Fra kævle til færdige produkter ser processen således ud:

  1. . Opskæring af kævlerne til planker
  2. Tørring af plankerne
  3. Oparbejdelse af planker til emner
  4. Forarbejdning af emnerne fra dampbøjning til halvfabrikata, færdige møbeldele og hele salgsklare møbler.

Undervejs i processen bliver der både fraskær, høvlspåner, savsmuld og andet. Men intet går til spille. Noget bliver solgt til brændekunder og andet brugt til opvarmning i Davindes tørrestuer og dampkasser.

Savværket er selvforsynende med energi i form af strøm fra egen vindmølle og varme produceret af resttræ. Davinde er koblet på fjernvarmenettet, som kan aftage overskudsvarme.

Direktør Steen Mikkelsen udtaler efter rundvisningen på Davinde Savværk, at han er meget glad for samarbejdet med Skovdyrkerne om leverancer af råtræ.

STUKNING
Stukning er en avanceret form for dampbøjning, hvor planken ved høj fugtighed og varme sammenpresses ca. 20% i længderetningen. Den blivende forkortelse efter endt stukning er på ca. 5%. Stukning giver en harmonikastruktur i cellerne overalt i fx en behandlet planke. Det betyder, at træ udskåret af en sådan planke kan presses sammen i en bøjnings inderside og strækkes på ydersiden. Emner udskåret af stukkede planker behøver ikke være varme, mens de formes. Stukket træ kan lagres i op til ½ år før det skal formes, blot det holdes fugtigt. Det behøver heller ikke være varmt, når der arbejdes med det. Træet mister lidt i styrken. Det har dog ingen betydning ved fx anvendelse til møbler. (information om stukning er hentet fra Træ.dk)
bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #74

Læs andre artikler inden for Drift af Grønne Områder