47 personer inkl. personale og bestyrelse deltog i den årlige generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Øerne.
Før generalforsamlingen indledte vi aftenen med debatmødet Skovdyrkernes Forsamlingshus, hvor
medlemmerne kom med deres initiativer for at skabe en bedre forening, der giver mening for os alle.
Årsrapporten blev godkendt, kontingentsatserne blev ligeledes godkendt og bliver for 2024/25 som følger:

Den nye bestyrelse

Følgende blev valgt til bestyrelsen

Bestyrelsen havde indstillet til, at vedtægterne ændres, så de fremover tillader digitale afstemninger.
Ændringerne blev alle enstemmigt godkendt. Vedtægtsændringerne skal herefter godkendes af ovedbestyrelsen samt på endnu en generalforsamling inden de kan træde i kraft. Slutteligt blev Pricewaterhouse- Coopers genvalgt til revisor

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #92