Peder Dammand har været i foreningen siden 1. februar 1984, hvor han blev ansat som skovfogedassistent
af den daværende skovrider Frands Fraas Nielsen i Skovdyrkerforeningen Fyn Nord. Peder har derfor været med i hele foreningens udvikling og medfølgende fusioner. Peder har gennem årene beskæftiget sig med
stort set alle driftsgrene inden for skovbruget. I de første år af hans ansættelse, var han med til
at introducere det traditionelle og professionelle skovbrug for mange mindre skovejere, der kvitterede
med medlemskab af foreningen. Hvilket medførte en markant stigning i medlemstallet, omsætning af råtræ, planter og entrepriseydelser. I de følgende år, var han en stor drivkraft, der sammen med medlemmerne, udviklede den fynske produktion af juletræer og pyntegrønt. Salg af råtræ, har gennem hele Peders karriere
været hans hjertebarn, idet Peder altid har søgt den optimale afsætning for både større og mindre partier, til gavn for skovejerne. Dette har medført, at stort set alle danske savværker og råtræshandlere kender Peder, hvor han er højt respekteret for hans faglighed og troværdighed. Peder har derudover haft forskellige tillidshverv indenfor Dansk Skovbrug, han har blandt andet været medlem af Grønt Råd i Assens Kommune for Dansk Skovforening. Peder overordentligt højt værdsat af de fynske skovejere, for hans engagement, professionalisme og store faglige viden.


Vel mødt til alle.

Det foregår:

Fredag den 2. februar 2024
kl. 12.30-15.30
Hos Skovdyrkerforeningen
Øerne,
Damsbovej 11,
5492 Vissenbjerg

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #92

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Øerne