Davinde Savværk er et af Danmarks førende savværker, der ud over plankeskæring,
samt tørring også forarbejder emner til møbelindustrien m.m. Skovdyrkerne har haft et formaliseret
samarbejde med Savværket i en menneskealder. Den spændende rundvisning bliver ved
ejer Steen Mikkelsen. Besøget afsluttes med en sandwich, øl eller vand.

Mødested:

Savværk, Udlodgyden 24, 5220 Odense SØ


Tilmelding senest den 19. januar på tlf. 6262 4747 eller mail oer@skovdyrkerne.dk
Der er loft over deltagerantal, så vær hurtig ved tasterne.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #92