Artikler fra Skovdyrkeren #92

Kort Nyt

Husk at mange sprøjtemidler udløber i 2024

Læs mere

Millioner til skovrejsning samler støv

Langt størstedelen af millionerne i den offentlige skovrejsningspulje er ikke blevet søgt. Det viser en foreløbig opgørelse fra Landbrugsstyrelsen.

Læs mere

Egetræet og den gamle tyske digter

Klopstocks Eg er opkaldt efter en tysk digter, der levede i 1700-tallet. Træet står ved Lyngby Åmose i Virum – og var tidligere mødested for byens finere damer.

Læs mere

Skovdyrkermedlemmer blev klogere på træarter og provenienser

I oktober var der medlemsarrangement i Skovdyrkerne Nord-Øst. Her var der fokus træartsvalg, frø og provenien- ser.

Læs mere

Skovbruget skal ud over rampen med de gode historier

Skovbruget skal blive bedre til at formidle de gode historier om aktiv skovdyrkning. Den gode kommunikation er en vigtig forudsætning for at få skabt accept blandt politikere og befolkning, mener Ulrikke Brandt Nordqvist, der er bestyrelsesmedlem i Skovdyrkerne Midt.

Læs mere

Ungt par fører familieskoven videre

Per og Ulrikke Brandt Nordqvist har overtaget familiens slægtsgård med 35 hektar skov. Det unge par bliver fjortende generation på gården. Skoven skal dyrkes og forbedres, så der er værdier til kommende generationer.

Læs mere

Forening kritiserer analyse af CO2-belastning

Livscyklusanalyse af juletræer rammer ved siden af skiven, mener bestyrelsen i Økologisk Juletræsforening. Branchedirektør afviser kritikken.

Læs mere

20 procent af Danmarks trædække overses i statistikkerne

I byerne og på landet findes der på tværs af hele Europa et enormt antal træer, som i dag overses i opgørelser over biomasse og CO2-lagring. Det viser en ny kortlægning fra Københavns Universitet udført med kunstig intelligens.

Læs mere

Lille træart kan skabe variation i nåleskoven

Tsuga har højere tilvækst end rødgran og bliver ikke bidt ned af vildtet. Arten kan være god til at skabe variation og gøre fremtidens nåleskove mere robuste, vurderer skovfoged

Læs mere

Fagmanden følger op: Prognoserne ramte ved siden af skiven

For 15 år siden var der gyldne tider i juletræerne, og aktører i branchen leverede prisprognoser på op til 25.000 kroner pr. hektar til dyrkerne. Vi har kigget på de gamle prognoser og fulgt op på, hvor godt de ramte markedet.

Læs mere

Erfaren forstmand: Naturnær plukhugst kan koste skovejernes metodefrihed

Den erfarne forstmand Esben Møller Madsen savner balance i debatten om dyrkningsmetode. Hvis EU-kommissionens udkast til en skovstrategi bliver virkelighed, vil det koste skovejerne deres metodefrihed.

Læs mere