Skovdyrkning og naturpleje

Skovdyrkerne rådgiver om ansvarlig skovdrift, naturpleje og biodiversitet

Naturpleje kan være mange forskellige ting. Her er der etableret en lysning, hvor vildtet kan græsse

Skov og natur

Hos Skovdyrkerne ved vi, at aktiv skovdyrkning kan gå hånd i hånd med pleje af natur og biodiversitet.

Vores skovfogeder kan hjælpe dig med at udvikle en strategi for din skov, der tager hensyn til både økonomi, miljø og biodiversitet.

Vi kan hjælpe med alt fra pleje af eksisterende skove til plantning af nye bevoksninger, hvor hensynet til biodiversiteten er en integreret del af planlægningen.

Når du rejser ny skov, kan vi sammensætte en pakke af træarter, hvor høj biodiversitet har førsteprioritet.

Vi har derudover stor erfaring med at finde de rigtige træarter, som er tilpasset de lokale forhold hos dig som skovejer. Træartsvalget er en vigtig forudsætning for succes – uanset om du vil dyrke skov med henblik på biodiversitet eller råtræ.

Hvis du ønsker en skov, som er optimeret til jagt, har vi også specialister indenfor det område. Vores skovfogeder står klar til at guide dig til gode og langsigtede løsninger i forhold til netop dit ønske med din skov.

Husk at skovdyrkning og naturpleje ikke er modsætninger. De to discipliner kan fint gå i spænd, når det gribes rigtig an.

Naturpleje er et håndværk

Naturpleje er ikke en tankegang – det er et håndværk.

Skovdyrkerne har stor erfaring i at pleje natur og biodiversitet i dyrkede skove.

Naturpleje handler om at skabe gode habitater for dyr, fugle og insekter. Der findes en række almindelige tips, som er gode at huske på, når man ønsker at styrke natur og biodiversitet.

  • Brug terrænet konstruktivt. Plant med terrænet, ikke mod det. Udnyt og forstærk de naturgivne muligheder. Lad lavninger, der indimellem står under vand, udvikle sig til skovmoser, eller plant træer, der kan tåle oversvømmelser, frem for at afvande. På høje, tørre jorder kan en overdrevslignende beplantning måske være en god idé.
  • Om vinteren er de stedsegrønne nåletræer en smuk kontrast til de bladløse løvtræer. Udføres arbejdet manuelt, er det muligt at tage hensyn helt ned på mikroplan. En række nåletræer på hver side af en vej eller et spor giver skovvandreren eller jægeren mulighed for at færdes mere skjult og dermed komme tættere på både jagtbart og ikke-jagtbart vildt. En tunnel af hasler kan fungere på samme måde.
  • Græsveje kan tjene både som vildtagre og skydelinjer. Hvis ikke de skal kunne bære noget videre, kan man overveje periodisk at så dem til med deciderede vildtafgrøder.

Ønsker du hjælp til at forbedre natur og biodiversitet på din ejendom er du altid velkommen til at kontakte en af Skovdyrkernes skovfogeder.

Vandhul sø vådområde

Certificering af din skov

I 2007 blev Skovdyrkerne godkendt som ’paraplyorganisation’ under PEFC – den mest udbredte danske skovcertificeringsordning.

Skovdyrkerne kan hjælpe dig med at blive både FSC-certificeret og PECF-certificeret. Det gør vi ved at optage dig under vores gruppecertifikater.

Både begge certificeringsordninger er anerkendt internationalt. De åbner dørene for nye markeder og kunder, der efterspørger bæredygtigt produceret træ.

Hvem er vi

Din naturlige partner

Skovdyrkerne er ejet af 4000 skovejere. Vi hjælper skovejerne med at udvikle og dyrke deres skove på en ansvarlig måde.

Ved siden af rådgivning om skovdyrkning er vi også specialister i at pleje natur og biodiversitet.

Som skovejer og medlem hos os kan du forvente rådgivning på højt fagligt niveau. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der tager udgangspunkt i netop dine behov på din skov- eller naturejendom.

Kontakt os i dag for at høre mere.

Thomas Nygaard Kristensen - Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt
Thomas Nygaard Kristensen – Skovfoged ved Skovdyrkerne Midt

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med flere end 80 ansatte fordelt på fem foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Du kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen herunder.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?