Der foregår i øjeblikket en intens debat om Skov- og Naturstyrelens forvaltning afden fjerdel af landets skove, som man er betroet.

Hoveddebattener rejst af engagerede skovdyrkere i det private skovbrug. Den beskylder Styrelsen for med den nye politik, somblev formuleret i en pressemeddelelse den 16. september 2008, at ladehånt om træproduktionen i skovene, og i stedet udelukkende at koncentrere sig om friluftsfunktionenog biodiversiteten.

Diskussionenhænger sammen med en anden aktuel diskussion, nemlig diskussionen om den såkaldt naturnære skovdrift.

Der er dels tale om en faglig diskussion, der drejer som om den naturnære driftsform, der blev lanceretfor nogle år siden af skovbrugsprofessor Bo Larsen. Diskussionen drejer sig om baggrunden for og anvendeligheden af denne driftsform.

Dels diskuteres, om den driftsform, som Skov- og Naturstyrelsen reelt praktiserer på sine arealer, faktisk lever op til idéerne bag den naturnære skovdrift, som disse idéer hidtil er beskrevet.

Herunder links til de centrale debatindlæg.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert