Sælg dit råtræ igennem skovdyrkerne

Vi tilbyder gode priser og tryghed igennem hele processen

I videoen her tager vores skovfoged Jesper Nørgaard pulsen på nåletræsmarkedet i en tid med store udsving og stor efterspørgsel på energitræ.

Hos Skovdyrkerne får du den rigtige pris for dit træ

Vi hjælper skovejere med at sælge råtræ til en god markedspris. Salg af råtræ er et af Skovdyrkernes kerneområder.

Ofte kan vi opnå synergi ved at skove hos flere medlemmer i et lokalområde – og afsætte råtræet samlet. På den måde hjælper vi vores medlemmer med at få adgang til markedet, og vi sikrer gode priser til dig som skovejer – uanset størrelsen af din skov.

Flere af vores skovfogeder har specialiseret sig i afsætning af råtræ. De følger markedet tæt, og vi kan dermed sikre, at du altid opnår den bedste afsætning af dit råtræ.

Skovdyrkerne har adgang til et bredt netværk af opkøbere og savværker.

Vi benytter os også af eksportmuligheder, når det marked er attraktivt. Vi kan derfor kanalisere træet til den bedst betalende aftager.

Vi får også løbende forespørgsler på specialleverancer. Her vil afregningsprisen typisk være særligt god for dig som skovejer.

Vi har altid fokus på at udnytte træet bedst muligt. På den måde får både du og klimaet den største gevinst.

Kontakt os i dag og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig trygt igennem skovning og salg af dit råtræ.

Salg af råtræ handler om tillid

Der er mange faldgruber i salg af råtræ, og den gode handel er i meget høj grad en tillidssag imellem skovejeren og skoventreprenøren.

God skovningsøkonomi ligger dels i den rette timing og dels i den rigtige aptering – det vil sige opskæring af træet i de mest optimale effekter. 

Der kan være stor forskel på, hvordan entreprenøren opskærer træet – og det kan ændre meget på den endelige afregning til dig som skovejer.

Hos Skovdyrkeren sætter vi en ære i at udnytte træet bedst muligt.

For nåletræet er de typiske effekter langtømmer, korttømmer og emballagetræ på varierende længder, samt cellulosetræ, energitræ og flis.

Den mest fordelagtige opskæring af træet afhænger af markedssituationen og den konkrete bevoksning. Vi har erfaringen med at vurdere stammernes potentiale som tømmer. Når vi kombinerer det med vores opdaterede viden om markedet for råtræ, kan vi sikre dig den bedste pris for dit træ.

I løvtræ vil valget være mellem plankekævler, gulvtræ, brænde og flis. Her er træarten ret afgørende for den optimale aflægning. For træarter som eg og ær vil der være meget at hente i en korrekt aflægning. Kappes en stor ær-kævle over 50 centimeter eksempelvis i gulvtræ, kan det betyde et værditab på 75 procent.

Hos Skovdyrkerne arbejder vi altid for at skabe den bedste økonomi i skoven – til gavn for dig som skovejer.

I videoen her er skovfoged Søren Børsting taget ud til en stor skovning efter et stormfald og fortæller om hvordan han griber det an, og hvordan apteringen af træet foregår, mens maskinerne buldrer i baggrunden.

Se den nyeste markedsupdate med skovrider Kristian Løkke Kristensen og skovfoged Klaus Lindhardtsen

Hvem er vi

Vi har solgt råtræ i mere end 100 år

Skovdyrkerne er specialister i salg af råtræ til savværker og andre opkøbere.

Det er et kerneområde for os, som vi har varetaget lige fra Skovdyrkerforeningerne blev stiftet for mere end 100 år siden.

Når du handler med Skovdyrkerne er du således sikret solid erfaring og ordentlighed igennem hele processen.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit næste skovningsprojekt.

Jacob Nielsen - skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne
Jacob Nielsen – skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne

Steen Melgaard

“God rådgivning – min skovfoged er god til at følge op på opgaverne”

Ole Callesen

“Vi tynder, skover og gentilplanter løbende skoven i tæt samarbejde med skovfoged Chresten Møller Petersen, Skovdyrkerne Vest. Vi driver skoven forstligt forsvarligt. Salg af råtræ og flis er en vigtig indtægtkilde.”

Steen Andersen

“Vi har for nyligt skovet en grandis-afdeling fra 1971. Der var knap 1000 kubikmeter træ på mindre end en hektar. Det kan jeg kun være godt tilfreds med – og skovfogeden var også tilfreds.”

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på fem foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?