Af Christian Ladefoged og Kenneth Klausen, Skovdyrkernes VidenCenter for Juletræer

Markedet

De fleste kunder vil købe `et slankt træ med et naturligt tæt udseende´. Stuerne rundt i Europa er fuldt møbleret, så et bredt træ er der ikke plads til. Nordmannsgranen skal topskudsreguleres for at blive tæt nok, og så er efterfølgende indklipning en absolut nødvendighed for at regulere bredden. Endvidere skal behandlingerne ske rettidigt, så ar og lignende fra klipningen er overvokset– altså skjult inde i træet.

I et marked karakteriseret ved at være `købers´, så må vi som producenter regne med, at det er meget svært at sælge meget åbne træer med fejl i. Hvis det kan lade sig gøre, er prisen oftest så lav, at produktionen ikke er lønsom.

Der skal altså med andre ord investeres flere timer i juletræerne indenfor nogle givne rammer for at hæve udbyttet i den anden ende. I sig selv ikke noget nyt eller overraskende, men udbytteprocenten ses hurtigt at falde i ikke-intensivt drevne juletræskulturer.

Formklippede træer kontra ikke-formklippede

Nordmannsgranerne gror fra naturens side langsomt i starten og hurtigt fra højden omkring 125 cm. Kunderne har set, at vi kan styre toppen med tang/kemi samt lave slanke træer vha. formklipning. Branchen har gennemårtier forfinet dyrkningsteknikkerne og slutproduktet,og kunderne vil have dette produkt.

Nogle kunder søger dog udelukkende ikke-formklippedetræer pga. tradition og/eller fordi indkøbet skal supplere deres egen produktion af ikke-formklippede træer. Men i sådanne kulturer finder de ikke mange rigtig gode juletræer, som de vil give en høj og attraktiv pris for. Disse skal jo også være tætte og ikke for brede. Gennemsnitsprisen i sådanne kulturer falder hurtigt i et presset marked.

Markedets ønske om tætte træer og slankhed medfører, at nordmannsgranerne skal topskudsreduceres og formklippes, hvis man skal have en lønsom forretning i juletræsproduktion. Så det er en udfordring at få indgrebene gjort, så træet fremstår som naturvokset ved salg.

Rettidig omhu

Rettidig omhu er vigtigt – som i andre brancher. Kulturerne skal gås igennem, hvert år efter vækstsæsonen, og det er vigtigt at få lavet reparationsklip i kulturerne, ligeså snart fejl opstår. Skovdyrkerne har tidligere laver artikler, hvor reparationer er beskrevet. Vi har kaldt det for ‘Klipperskolen’, og instruktionerne kan findes på //www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/juletraeerklippegroent>www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/juletraeerklippegroent.

Bundklipning skal gøres, når træerne har vokset 4-5 år og/eller har højden 80-100 cm. Umiddelbart derefter startes formningen med udførsel af grundklipning. Det er lettest at lave dette på alle træer i kulturen. Metoden med kun at klippe i de for brede træer er ikke rationel – og umulig at håndtere for entreprenører. Den er kun egnet i kulturer, hvor det er medlemmet selv, der udfører arbejdet hvert år. `Keep it simple´.

Det er også vigtigt at træets top reduceres, så grenkrans afstanden bliver kort: 30-35 cm – afhængig af trætype.

I sidste ende er det jo det visuelle forhold mellem totalhøjde og bredde, som er afgørende for helhedsindtrykket. Et højt træ, som klippes for langt ind, vil to år senere være smallere forneden end på midten. Derved ryger kegleformen, og træet har mistet meget værdi. I værste tilfælde kan det ikke sælges.

I denne sæson følger yderligere på vores hjemmeside en række faktaark om de almindelige indgreb, som kan læses og printes ud. Så kan de jo tages med ud til egen gavn eller til instruks af arbejderne.

Billede 1: Et årsskud klippes af den næstøverste grenkrans.

Billede 1: Et årsskud klippes af den næstøverste grenkrans.

Billede 2: To årsskud klippes af kransene nedenunder.

Billede 2: To årsskud klippes af kransene nedenunder.

Billede 3: Her ses træet lige efter grundklipningen.

Billede 3: Her ses træet lige efter grundklipningen.

Grundklipning

Grundklipning skal foretages to til tre år før træerne skal sælges. Så vil ar fra grundklipningen (uanset om denne er foretaget med håndsaks eller håndhæksaks) være overvokset og dermed skjult inde i træet. Grundklipning gøres udenfor vækstsæsonen. Er kulturen i et område med Neonectria skal det helst gøres om vinteren i koldt og tørt vejr.

Grundklipning udføres på følgende måde for et almindeligt lidt bredt træ:

I den næstøverste grenkrans klippes et årsskud af, og i kransene nedenunder klippes 2 årsskud af.

Øverste grenkrans fra året før skal efterfølgende behandles ved skudknibning, hvor ca. 2/3 af endeskuddetbrækkes af med fingrene. Derved opnås en vækst udad i passende reduceret længde, og kunden kan ikke se, der mangler en kvist eller arret fra de tidligere klipninger.

Dermed har vi skabt `illusionen´: et slankt træ med et naturligt tæt udseende.

Kan det betale sig?

Svaret er ganske kort: JA – det kan betale sig. Udbytteprocenten stiger, og træerne fylder ikke så meget i kulturen, så første juletræshugst har ofte en bedre gennemsnitshøjde. Endvidere vil denne type tætte træer altid blive solgt og til de bedste priser – uanset om markedet er på vej i den ene eller anden retning.

Omkostningen alene til breddereguleringen fra og med grundklipning til og med sidste vækstårs skudknibninger ca. 5 kr./træ.

Specielt hvis træerne har taget skade af vinteren, af dyrebid eller af forårsfrost og dermed er blevet deforme med misvækst og manglende grene, er formklipning ofte den eneste mulighed for at gøre træerne salgbare.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #33

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning