Tekst og fotos: Jens Mathiasen

Tørken risikerer at medføre tab for planteavlere på grund af lavere udbytter. Men ejere af kombinerede skov- og landbrugsejendomme kan måske allerede have en fornuftig kompensation stående på ejendommen.

Priserne på råtræ er nemlig meget fornuftige.

– Vi har gennem de senere år haft pænt stigende priser på råtræ – og har man noget til salg, så er der god betaling til ejeren, siger Henrik Buhl, der er skovrider hos Skovdyrkerne Midt.

– Derfor er det oplagt, at landmænd med både planteavl og skov får kigget på bevoksninger, hvor der måske er mulighed – eller måske ligefrem behov for skovning. Der kan meget vel stå gemte værdier, siger han.

Konjunkturhugst

Han forklarer, at man i skovbruget taler om konjunkturhugst. Det handler om, at man skover og sælger, når priserne ergunstige. Til gengæld holder man træet tilbage, når priserne er lave.

– Netop nu har man mulighed for at skove og sælge træ til meget fornuftige priser. Derfor er det oplagt med et tjek af værdierne i skoven, siger han.

– Det handler om at få hugstmodent træ afsted, når priserne er fornuftige, og da især hvis andre indtægtskilder svigter.

Den situation kan nogle tørkeramte planteavlere risikere at stå i nu i denne sæson, siger Henrik Buhl.

Ifølge Henrik Buhl behøver der ikke at være tale om mange hektar.

– Værdierne kan helt konkret gemme sig i bevoksninger, som måske ikke er blevet kigget på i en årrække, siger han og nævner, at der kan være tale om såvel gennemtyndinger af bevoksninger som arealer, der med god fornuft kan renafdrives for efterfølgende at blive nyplantet.

Skovdyrkerne er på medlemmernes side

I det nuværende marked er der stor efterspørgsel på træ – og stort set alt kan afsættes.

– Men det er vigtigt, at man som ejer træffer de rigtige beslutninger – ikke kun på kort sigt, men også på langt sigt, siger Henrik Buhl.

Skovrideren opfordrer til, at skovejere sikrer sig, at den udnyttelse, der sker af værdierne i skoven, er den bedst mulige. Det vil for det første sige, at udtynding primært sker med henblik på, at bevoksningen efter udtynding kan give en stor værditilvækst. En hård udtynding kan selvfølgelig give et større udbytte her og nu, men hvis det går ud over de fremtidige udbyttemuligheder, kan det være en dårlig løsning. Dernæst skal man være opmærksom på aflægningen af det træ, som skoves. Det bedste vil typisk være, at der skoves størst mulig mængde til savværksformål og mindst mulig til flisanvendelse.

– Skovdyrkerne er altid på skovejernes side. Vi hjælper vores medlemmer med attræffe fagligt korrekte vurderinger. Afdriftsbevoksningerne skal selvfølgeligt være hugstmodne. Det er vigtigt, at man ikke afdriver bevoksninger, som ejeren var bedre tjent med at gemme fem eller ti år mere. Bevoksninger, som tyndes, skal trænge til det, men det er der også mange bevoksninger, der gør, siger han Han forklarer, at

Skovdyrkerne gerne kommer på besøg og udfører et tjek af potentialet.

– Når vi har været i skoven, så kan ejeren være sikker på, at rådgivningen er skovdyrkningsmæssigt i orden.

an tilføjer også, at det kan være oplagt for to eller flere naboer at gå sammen om projekter.

– Det er klart, at det bliver mere attraktivt for ejerne, hvis vi kan udføre to eller flere skovningsprojekter i samme operation. Så er der hugstmoden træ også hos naboen, så er det bestemt en god ide at tage kontakt til ham. Der er altid en basisomkostning ved at starte en skovning op, men hvis flere projekter kan puljes bliver basisomkostningen pr. enhed lav, siger skovrideren.

Stabile og svagt stigende priser

‘Der er ikke udsigt til, at priserne falder på kort sigt.

– Priserne er gode, og der er stabilitet i markedet. For løv forventer vi uændrede priser henover sommeren. For nål forventer vi nogle små stigninger, siger Henrik Buhl.

Han uddyber, at den høje aktivitet i industrien og byggeriet understøtter de attraktive priser

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #55

Læs andre artikler inden for For Landmanden