Politikerne sidder med tændstikken til dansk gaseventyr

Danske skove kan levere store mængder grøn energi i form af forgasset flis. Men det kræver handling fra politisk side, hvis projekterne skal op ad skrivebordsskufferne, påpeger forsker.

Læs mere

Nyt kontrakttillæg skal reducere risiko for svinepest

Landbrugsrådgivningen Seges i Skejby har udarbejdet nu et tillæg til jagtlejekontrakter. Tillægget er gratis, og det beskriver, hvordan man korrekt regulerer vildsvin. Målet er at reducere risikoen for svinepest i Danmark

Læs mere

Dansk poppelklon klarer sig bedre end italienske

Mange landbrugsarealer er plantet til med italienske poppelkloner. Skovdyrkerne Øerne har sammen med Forskningscenter Risø etableret en ganske uvidenskabelig afprøvning. Den danske klon OP42 ser ud til at klare sig bedre end italienerne.

Læs mere

Daus fulgte sin drengedrøm og blev skovfoged

77-årige Helge Daus har været skovfoged i Aarhus Kommune i 30 år. Han var medansvarlig for skovrejsningerne i kommunen fra midten af 1970’erne og frem til år 2000. Interessen for skov blev vakt allerede i den tidlige barndom.

Læs mere

Trætjære og gas holder Harboøre varm

Varmeværket i Harboøre er det eneste i Danmark, som producerer varme fra termisk forgasning af træflis. Udviklingsarbejdet har kostet et trecifret millionbeløb - men knasterne er væk. Borgerne får grøn fjernvarme til lave priser.

Læs mere

Det betyder tørken for dit tilskud

Tørken kan have konsekvenser for dit tilskud til skovrejsning eller læhegnsplantning. Konsekvenserne vil være forskellige alt efter hvilken ordning, du er under, oplyser Miljøstyrelsen i et notat.

Læs mere

Skovlandbrug kan vinde frem i Norden

I Sverige eksperimenterer landmænd og forskere med, hvordan skovlandbrug kan anvendes i de nordiske egne. Skovlandbrug har fortsat en plads i Danmark, vurderer seniorrådgiver.

Læs mere

Ny bog går i dybden med skovrejsning

Tidligere skovfoged Helge Daus er aktuel med bogen Skovene. Her beskriver han sine mange skovrejsningsprojekter ved Aarhus.

Læs mere

Gas fra flis kan være nyt columbusæg

Der er store muligheder i termisk forgasning. Det kan rykke brugen af flis op på helt nyt niveau, vurderer seniorkonsulent.

Læs mere