Så længe at fossile brændstoffer er så billige som i dag, så kommer der ikke noget grønt gaseventyr i Danmark.

Det vurderer Jesper Ahrenfeldt, seniorforsker ved Institut for kemiteknik ved DTU og formand for Partnerskab for Termisk Forgasning.

– De fossile brændstoffer sammen med sol og vind er simpelthen for billige i øjeblikket. Det for dyrt for investorer at bygge anlæg til termisk forgasning. Forrentningen er for ringe, siger forskeren.

At udviklingen står stille er ærgerligt, mener Jesper Ahrenfeldt. For flere termiske forgasningsanlæg ville nemlig kunne sikre en stor mængde grønne biobrændstoffer til transportformål.

Ifølge seniorforsker Jesper Ahrenfeldt er det muligt at skabe flydende brændstoffer i stor skala ved at kombinere termisk forgasning med billig vindmøllestrøm.

Flere fordele

Forskeren fremhæver, at flydende grønne biobrændstoffer kan produceres effektivt på forgasningsanlæg, som kobles med billig vindmøllestrøm.

– Det særdeles attraktive ved gas fra træflis er, at man kan kombinere gassen med vindmøllestrøm. Helt konkret blander man gassen fra forgasseren med brint fra en elektrolyseproces. Til den proces kan man bruge billig overskudsstrøm fra vindmøller og solceller. Det er en effektiv proces, som vil resultere i en fordobling i produktion af biobrændstof ud fra den samme mængde træ. Samtidig får vi løst problemet med den manglende oplagring af vindmøllestrøm, fremhæver han.

Produktet af denne proces kan være forskellige flydende brændstoffer eksempelvis metanol. Det danske firma Haldor Topsøe har en unik viden på området.

– Den viden i kombination med vores mange vindmøller og vores fjernvarmenet stiller os i en meget stærk position i forhold til udlandet, fremhæver forskeren.

Han tilføjer, at teknologierne allerede på plads.

– De få termiske forgasningsanlæg i Danmark har jo allerede bevist, at de kan fungere effektivt og stabilt til kraftvarme-produktion. Teknikken med at producere biobrændstoffer er også klar. Det, som mangler, er demonstration af koblingen og mange driftstimer. Du kan kalde det en modning af teknologierne, siger han.

● Partnerskabet er en interesseorganisation, som arbejder med at udbrede kendskabet til termisk forgasning i Danmark. ● Medlemmerne er blandt andet Gasteknisk Center samt eksperter fra industri og universiteter. ● Partnerskabet har eksisteret i tre år. ● F

Politikerne må træde til

På spørgsmålet om, hvad der skal til for at sætte skub i udviklingen, så lyder svaret, at politikerne må på banen.

– Så længe fossilt brændstof er så billigt som nu, så sker der ingenting. Det er nødvendigt enten at afgiftsbelægge fossilt brændstof yderligere. Ellers må man give højere tilskud til biobrændstof. Men det er en politisk beslutning, lyder det fra forskeren.

Helt konkret peger han også på EU som en del af løsningen.

– Man kunne også forestille sig, at EU øgede den procentdel af grønt biobrændstof, som skal iblandes benzin og diesel. Løftede man kravet til den andel med bare nogle få procent, så ville det øjeblikkeligt skabe øget efterspørgsel efter biobrændstoffer, vurderer forskeren.

Mangler langsigtede garantier

Jesper Ahrenfeldt efterlyser også mere langsigtede garanterede afregningspriser.

– Lige nu får gasproducenterne en garanteret afregningspris på el. Den er på en krone og 27 øre. Men den kan ændres, hvis politikerne ønsker det – og det skaber usikkerhed.

– I stedet skulle man garantere afregningsprisen i ti eller femten år. På den måde ville man sikre, at investorerne får sikkerhed for en fornuftig forrentning af deres indskud, påpeger han.

Det nye energiforlig faldt på plads i sommer. Men heller ikke her er der udsigt til langsigtede garanterede priser for gasproducenterne.

– Forliget indeholder ingen konkrete løfter eller garantier. Dog har man ligestillet biogas og termisk forgasning, når det gælder støtte til opgradering af gassen. Det er positivt set med skovbranchens øjne, fremhæver han.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #56

Læs andre artikler inden for flis