Af Jens Mathiasen

Nu kan skovejere, landmænd og jægere hente et gratis tillæg til deres jagtlejekontrakt på Seges’ hjemmeside.

– Som noget nyt har vi udarbejdet et ekstra tillæg til jagtlejekontrakter. Det indeholder retningslinjer for, hvordan man korrekt håndterer regulering af vildsvin i Danmark. Det handler blandt andet om, hvad man skal gøre med blodprøver og så videre, siger Esben Aggerbeck Stampe, konsulent i afdelingen Jura Skat ved landbrugsrådgivningen Seges i Skejby.

Han forklarer, at baggrunden er at minimere risikoen for svinepest i Danmark.

– Kontrakten er tænkt som et godt værktøj til aftaleparterne. Med den i hånden får man klare retningslinjer for, hvordan regulering af vildsvin skal håndteres, siger han.

Bredt formuleret

Der er brugt brede formuleringer i tillægget. På den måde er det muligt at tilpasse det til forholdene på de enkelte ejendomme.

– Vi har helt bevidst formuleret kontrakten sådan, at de fleste vil kunne benytte tillægget uden videre. Men der kan være behov for, at man tilpasser tillægget til de aktuelle forhold og til den eksisterede jagtlejekontrakt, siger Esben Aggerbeck Stampe.

Selvom tillægget fastlægger de store linjer, så er det fortsat vigtigt, at man selv orienterer sig hos myndighederne, anbefaler konsulenten.

– Man skal huske på, at i sidste ende, så er det vigtigt, at man selv undersøger reglerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Der kan jo løbende komme ændringer fra myndighedernes side, siger han.

Landbrug i alarmberedskab

Hos Landbrug Fødevarer er man i alarmberedskab på grund af risikoen for et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark.

– Truslen for svinepest er reel, og de mulige omkostninger er massive. Alene i de første tre måneder af et udbrud taler vi om milliarder i tabt eksport. Vi taler om store tab for erhvervet med mærkbare konsekvenser for landets samlede økonomi, siger Landbrug Fødevarers formand Martin Merrild i et nyhedsbrev.

Han glæder sig derfor over de politiske tiltag i løbet af året i form af blandt andet målrettet bekæmpelse af vildsvin på statslige arealer.

– De udvidede jagtmuligheder er et vigtigt ekstra redskab. Landmændenes regulering af vildsvin er helt afgørende. Det gælder både på egne jorde og forpagtede jorde. Jeg ved, mange allerede gør alt, hvad de kan. Det er en prisværdig indsats for dansk svineproduktion og dansk eksport, siger formanden.

Hvis du ser vildsvin i den danske natur, skal din observation indberettes til Naturstyrelsen på tlf. 7254 3000. Er du jæger, kan du selv skyde dyret efter aftale med den pågældende lodsejer. ● Ser du et vildsvin på din egen grund, kan du enten selv skyde d

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #56

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning