Af Jens Mathiasen

Skovdyrkerne arbejder aktivt for at fremme brugen af termisk forgasning. Det sker i samarbejdet ”Træ til energi”, hvor også Skovforeningen og HedeDanmark er med.

– Fremadrettet fokuserer vi meget på termisk forgasning. Det er en teknik, som kan løse mange af nutidens energiudfordringer, fortæller Svend Christensen, der er tilknyttet seniorkonsulent.

– Eksempelvis kan vi producere flydende brændstoffer, når først flisen er på gasform. Vi kan fraseparere gødning eller andre kemikalier alt efter behovet. Jeg vurderer, at forgasning kan blive et nyt columbusæg, som kan udvikle sig til et eventyr på linje med vindmølleindustrien i Danmark, fortsætter han.

Store perspektiver

Træ til energi-projektet har været i gang i omkring 10 år. Formålet er at fremme og synliggøre brugen af træ til energiformål.

– De første år blev der arbejdet med at få gjort interessenter som eksempelvis fjernvarmeværker og politikere opmærksomme på skovbruget som leverandør af biomasse. I anden runde har vi arbejdet med at fortælle, at vi kan øge biomasseproduktionen fra danske skove markant ved øget brug af hurtigvoksende ammetræer, lyder det fra Svend Christensen.

Han oplyser, at man nu fokuserer på at videreudvikle anvendelsesmulighederne for flisen.

– Her i tredje step fokuserer vi meget på termisk forgasning. Vi arbejder hårdt for at informere politikere og andre interessenter. Perspektiverne er store, og får vi først slået hul på det, så kan der for alvor være et gas-eventyr på vej til Danmark, siger Svend Christensen.

Skovdyrkerne er repræsenteret i samarbejdets styregruppe med Michael Gehlert, der er skovrider i Skovdyrkerne Vest. Skovforeningen er repræsenteret med direktør Jan Søndergaard. Fra HedeDanmark deltager divisionsdirektør Steen Riber.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #56

Læs andre artikler inden for flis