Af Jens Mathiasen

Juletræssæson 2018 er afsluttet, og resultatet blev stabile afregningspriser til juletræsdyrkerne. Den ventede markedsvending med små prisstigninger udeblev.

Det oplyser Brian Boeberg, der er direktør for Skovdyrkernes eksportselskab Green Product.

– Vi havde håbet på en markedsvending med små prisstigninger i år. Den udeblev desværre. Markedet var også i år præget af et stort udbud på europæisk plan, og det lagde en dæmper på priserne, siger Brian Boeberg.

Han tilføjer, at det heldigvis lykkedes at undgå prisfald, selvom omkostninger til logistik og til oparbejdning er steget siden sidste sæson.

Udfordringer i branchen

Direktøren forklarer, at hele branchen har haft udfordringer i den forgangne sæson.

Flere ting spiller ind.

– Blandt andet oplevede vi, at usikkerheden ved Brexit påvirkede eksporten til England negativt. I Frankrig var der i flere større byer blokader forårsaget af ”de gule veste” hvilket vanskeliggjorde eksporten til dette marked, siger Brian Boeberg.

Han tilføjer, at på det tyske marked åbnede der flere nye salgssteder end tidligere. Det skærpede konkurrencesituationen og lagde et ekstra pres på priserne.

– Derudover oplevede vi, at en af de tyske discountkæder tilbød træer til 9,99 euro. Den lave pris smittede lokalt også af på salget på de tyske stadepladser, forklarer Brian Boeberg.

De mange udfordringer i løbet af sæsonen betyder, at Green Product har lidt usolgte træer.

– Vi har nogle paller træer stående, som vi ikke fik solgt. De skal nu destrueres. Det er ærgerligt, og det skaber selvfølgelig ikke det stærkeste udgangspunkt, når vi skal i gang med at forhandle kontrakter med kunderne i den nye sæson. Men sådan er vilkårene lige nu i markedet, siger Brian Boeberg.

Tørke fik begrænsede konsekvenser

Sommerens voldsomme tørke var en joker i juletræsbranchen, men den skabte ikke så store bevægelser i markedet som frygtet.

– Det viste sig, at tørken generelt ikke skabte så store problemer, som vi havde frygtet, men desværre blev enkelte lokale juletræskulturer hårdt ramt, siger Brian Boeberg.

På positivsiden sikrede tørken, at der var mindre algeangreb på træerne end normalt.

– Men da først efteråret meldte sin ankomst, så kom algerne også. I nogle kulturer så vi, at algerne udviklede sig meget hurtigt, siger Brian Boeberg.

For den kommende sæson-2019 forventer Green Product fortsat et stort udbud på det europæiske marked.

– Markedssituationen er fortsat vanskelig, og vores medlemmer må væbne sig med tålmodighed, siger Brian Boeberg.

Tørke fik konsekvenser for pyntegrønt

Tørken fik til gengæld store konsekvenser for producenterne af klippegrønt.

– Vi kunne tidligt i sæsonen konstatere at pyntegrønt vejede mindre end normale år. Der skulle derfor i gennemsnit cirka 20 procent flere grene i hvert bundt. Samtidig var der i mange kulturer også skader i grenene. Udbyttet i den enkelte kultur var derfor ofte væsentligt lavere end forventet ved sæsonstart, forklarer Kristian Løkke Kristensen, der er forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Midt.

Det øgede antal grene og sorteringsarbejdet medførte, at klippepræstationerne faldt.

– Klippefolkene kunne slet ikke oparbejde i det samme tempo, som de plejer. Det medførte, at alle foreninger i store dele af sæsonen var på bagkant med leveringsplanerne og havde svært ved at levere de aftalte mængder til de aftalte tidspunkter, siger Kristian Løkke Kristensen.

Først hen imod slutningen af november lykkedes det at komme på omgangshøjde og få indhentet de leverancer, som man var kommet bagud.

I sidste halvdel af november var der stort set udsolgt af nobilis, og foreningerne leverede derfor kun i

begrænset omfang til det sene eftermarked.

– For nordmannsgran var markedet igen i år presset, og afsætningen afhang ofte meget af de lokale muligheder, siger Kristian Løkke Kristensen.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #58

Læs andre artikler inden for Eksport af juletræer