Tekst og foto: Jens Mathiasen

Skovejere med nål og løv på hylden bliver fortsat afregnet fornuftigt – også selvom corona-virusset har vendt op og ned på meget.

– Vi ser ingen nedgang i priserne som følge af corona. Priserne er fortsat stabile og danske savværker opkøber og aftager råtræ ligesom før udbruddet, siger Peder Dammand, der er skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne.

Han uddyber, at den stabile afsætning gælder for både løv- og nåletræ til danske savværker. Bøg til Kina er lukket ned, men forventes genoptaget efter sommerferien.

Positive forventninger

Skovfogeden har positive forventninger til prisudviklingen henover sommeren og efteråret.

– Når det gælder løvtræ, så ser det hele meget fornuftigt ud. Jeg tror ikke på prisfald. Der kan måske endda snige sig en lille prisstigning ind i løbet af de kommende måneder. Men det er svært at forudsige, siger han og uddyber at det handler om bøg, eg og ask.

– Forventningerne til ahorn er de samme, men her starter skovningerne først omkring slutningen af oktober grundet risikoen for misfarvning af veddet, forklarer han.

God afsætning af nåletræ

Skovfoged hos Skovdyrkerne Midt, Klaus Lindhardtsen, forklarer, at nåletræ fortsat afsættes godt.

– Lige nu er der god afsætning af nål. Savværkerne sælger godt. Trælasterne sælger godt. Så lige nu ser vi ingen problemer med afsætning til det danske marked, fortæller skovfogeden.

Skovfoged Peder Dammand beretter også om god afsætning af nål.

– Vi ser fortsat stabile nåletræpriser. Priserne er bestemt fornuftige, når man sammenligner med de seneste fem til ti år, lyder det.

– Jeg er dog lidt mere i tvivl om, hvordan nål klarer sig, når vi kommer ud på den anden side af corona-krisen. Nålepriserne er påvirkelige af byggeriet. Er der stærke konjunkturer i samfundet og gang i byggeriet, så understøttes prisen på nåletræ. Hvis byggeriet stopper helt op, så kan det betyde faldende efterspørgsel efter nåletræ og lavere priser. Men lige nu er der ikke en nedadgående tendens i sigte, siger Peder Dammand.

Skovdyrkerne afsætter gerne

Skovfogeden opfordrer derfor skovejere til at kontakte Skovdyrkerne og få lavet aftale om skovning.

– Mit råd er, at hvis skovejerne har hugstmodne bevoksninger, så er det et godt tidspunkt at få lavet aftale om skovning.

– Vores afsætningskanaler er stadig åbne, og priserne er stabile og på et fornuftigt niveau. Vi skover og afsætter gerne træet – også her i corona-tiden, siger skovfogeden.

Samme melding lyder fra Klaus Lindhardtsen.

– Har man hugstklare bevoksninger, så står vi klar til at skove og afsætte træet. Som nævnt er der fortsat god afsætning til danske savværker, siger Klaus Lindhardtsen.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #67

Læs andre artikler inden for Drift af Grønne Områder