Tekst og foto: Jens Mathiasen

Et fintmasket system af kanaler og pumper afvander markerne ved Johan Boysens landbrug ved Tønder.

Johan Boysen tager selv aktiv del i at holde jorden afvandet. Det sker i såkaldte koge, som er et digebeskyttet marsklandskab.

– Jeg er kogs-inspektør og har ansvar for, at pumperne kører og holder omkring 1200 hektar afvandet. Derudover er jeg med i digelagets bestyrelse. Arealmæssigt strækker det sig helt ind til Tønder by, fortæller Johan Boysen.

Landmanden forklarer, at arbejdet med afvanding foregår i et digelag, som bestyres af en digegreve. Derunder ligger kogene.

– I vores digelag er der 10 koge. Mit ansvar som kogs-inspektør er blandt andet at sørge for, at pumpestationer og kanaler er i orden og fungerer, siger Johan Boysen.

Vedligeholdet af afvandingen er i dag et samarbejde mellem Digelaget For Marsken ved Tønder og Tønder Kommune.

Har været evakueret

Johan Boysen har boet hele sit liv i det sønderjyske område ved Tønder.

– Vores nuværende gård ligger kun omkring en meter over havets overflade. Det er klart, at med den lille margin, så er det helt nødvendigt, at afvandingen fungerer optimalt, siger Johan Boysen.

Han har tidligere oplevet naturens kræfter helt tæt på.

– Under stormfloden i 1976 blev vi evakueret i et døgns tid, kan jeg huske. Dengang boede vi på min fars ejendom ved Sæd, fortæller han.

– Heldigvis skete der ikke noget, og vi kom tilbage til ejendommen kort tid efter. Men det viser lidt om de kræfter, der er på spil, når det for alvor stormer hernede, fortsætter han.

Digelag og afvanding

Digelag og kog opstod i kølvandet på afvandingen af Tøndermarsken.

Afvandingen gjorde det muligt at dyrke landbrug og korn i store områder. Centralt i afvandingen er de store pumpestationer. Afvandingen af området ved Tønder regnes som en af de helt store danske ingeniørbedrifter.

En kog er et digebeskyttet marsklandskab. Koge findes både i Danmark, Tyskland og i Holland. ● Ordet kog er et låneord fra det nordfrisiske sprog. ● Kogene dannes ved inddigning eller inddæmning af lavvandsområder. Det inddæmmede areal tørlægges derefter v

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #67

Læs andre artikler inden for For Landmanden