Af Jens Mathiasen

Miljøstyrelsen sendte tidligere på året en række jagtrelaterede uddannelser i EUudbud.

Skovskolen har vundet udbuddet på den etårige vildtforvalteruddannelse og fem kortere uddannelser.

Dermed overtager Skovskolen uddannelserne fra Danmarks Jægerforbund, som har udbudt dem indtil nu.

– Vi er meget tilfredse med, at vi har fået uddannelserne til Skovskolen. Specielt bider vi mærke i, at der i afgørelsen bliver lagt vægt på, at Skovskolen kan tilbyde uddannelserne med både høj faglig kvalitet og til en konkurrencedygtig pris, siger Thomas Færgeman til Skovdyrkeren. Han er forstander på Skovskolen.

Flytningen af uddannelserne sker fra og med januar 2021. Udbuddet løber i fem år med mulighed for forlængelse.

Uddannelse i Jylland

Thomas Færgeman fortæller, at uddannelsen til vildtforvalter vil blive afviklet på Skovskolens nye jyske afdeling. Det er på Eldrupgård, Auning på Djursland.

– Med den nye uddannelse vokser Eldrupgård sig til et stort uddannelsessted. Det bliver et jysk kraftcenter for uddannelser indenfor skov og natur. Vores ambition er netop at være skole for alle med interesse for skov og natur, lyder det.

De fem kortere uddannelser vil blive udbudt både i Jylland og på Sjælland og i samarbejde med en række partnere.

Thomas Færgeman vurderer, at de nye uddannelser giver god faglig synergi

– Vi har stærke faglige undervisningskompetencer hos os. Vi oplever det som helt naturligt at udbyde uddannelserne, siger forstanderen.

Han nævner at Skovskolen i forvejen udbyder en lang række kortere kurser indenfor det grønne område. De nye jagtuddannelser kommer dermed til at matche fint med det nuværende kursusudbud.

Mange nye studerende

Skovskolens jyske afdeling på Eldrupgård starter op med første årgang skov- og landskabsingeniører her i efteråret 2020. Der har været rift om skolens studiepladser, og med de kommende nye jagtuddannelser får et stort antal personer deres daglige gang på uddannelsesstedet.

– Mange unge har benyttet sig af muligheden for at uddanne sig til skov- og landskabsingeniør i Jylland. Vi oprettede 40 nye pladser, og vi har flere ansøgere end pladser. Det gælder både i Nødebo og på Eldrupgård, siger Thomas Færgeman.

Der er ansat nye undervisere til uddannelsen i Jylland. Derudover er skolen i gang med at udvide antallet af kollegieværelser.

– Vi har bygget 26 nye kollegieværelser, som er klar til de nye studerende nu, og der er flere på vej, siger forstanderen.

Fornuftige jobudsigter

Thomas Færgeman er ikke nervøs for, at der vil blive uddannet flere ingeniører, end der er arbejdspladser til.

– Som jobtallene ser ud nu, er der meget gode fremtidsudsigter for de nye ingeniører. Selvfølgelig kan vi ikke give garantier. Men uddannelsen som skov- og landskabsingeniør er bredt funderet. De færdiguddannede er eftertragtede – både i det offentlige og i det private, siger Thomas Færgeman.

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturformidling på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #69

Læs andre artikler inden for Vildtpleje