Medlemsudflugten i Skanderborg Dyrehave

Onsdag aften deltog ca. 70 medlemmer i Skovdyrkerne Midts årlige medlemsudflugt.

Læs mere

Afrikansk svinepest

Det er ved at være tid for sæsonansættelser med arbejdskraft fra det øvrige Europa, blandt andet i forbindelse med oparbejdning af juletræer. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har blandt andet bedt Skovdyrkerne om hjælp til at udbrede information om, hvordan vi i denne forbindelse minimerer risikoen for smitte med afrikansk svinepest.

Læs mere

Natur- og Stipuljen 2021

Vejle Kommunes støtteordning til natur- og friluftslivsprojekter.

Læs mere

Foreslå biodiversitetstiltag i din skov, og bestem selv prisen.

Ny og anderledes tilskudsordning med ansøgningsfrist den 15. maj 2020.

Læs mere

Rødel som biologisk grubetand

Kombinationen af vandmættet jord og kørsel med maskiner giver dybe spor. Rødel virker som biologisk gruber ved at løsne komprimeret jord og genskabe jordstrukturen.

Læs mere

Oplæg om skovbrug, klima og biodiversitet.

Afholdes onsdag d. 4. marts i Tårnværelset på Økolariet i Vejle fra kl. 20-22.

Læs mere

Køn skov skal erstatte trist område

Skovdyrkerne Øerne skal omskabe et før forurenet område på Nordfyn til et rekreativt, smukt skovområde til glæde for borgerne i og omkring Otterup

Læs mere

Skovdyrkerne planter et skovbryn i den bedste sendetid

I denne uge kører TV2 og Danmarks Naturfredningsforening kampagnen 'Danmark planter træer'. Kampagnen kulminerer med et stort anlagt TV-show lørdag aften, sendt fra Skovtårnet i Gisselfeld Klosters skove. Skovdyrkerne leger med.

Læs mere

Juletræsdyrkere delte erfaringer i marken

I går onsdag 8. maj var knap 100 juletræsdyrkere samlet til markvandring hos Kurt Karlsen ved Silkeborg. På det faglige program var blandt andet rodoptagning og udfordringer med alger på træer.

Læs mere
Viser 9 af 18