Fonden skal helt konkret plante nye skove og udtage klimabelastende lavbundsjorder i Danmark. Borgere, virksomheder og fonde får mulighed for at købe CO2-enheder gennem fonden, som de kan anvende i egne klimaregnskaber. Man vil også kunne se, hvor i Danmark, projekterne er placeret, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

– Mange danskere og virksomheder vil gerne gøre en forskel for klimaet, og der har manglet en mulighed, som sikrer konkret og troværdig klimakompensation på dansk jord. Med klima-skovfonden giver vi mulighed for at klimakompensere ved at bidrage til Danmarks 70 procents mål i 2030, siger miljøminister Lea Wermelin.

Skatteregler spænder ben

Skal skovrejsningen og udtagning af lavbundsjorderne komme godt fra start, så skal der skabes bedre forudsætninger for lodsejere, som vil lægge jord til projekterne, mener Dansk Skovforening.

Foreningen peger blandt andet på skattemæssige forhold.

– Der skal tages hensyn til, at der kan gå lang tid mellem tilplantningsudgifter og de første indtægter fra arealet. Dette er relevant i forhold til vurderingen af, om driften fortsat kan vurderes som erhverv. Det skal sikres, at jordejerens udgifter i forbindelse med skovrejsningen kan straks-afskrives i anlægsåret.

– Grundværdien skal følge ændringerne i arealanvendelsen. Med den nuværende vurderingslov er arealanvendelsen fastfrosset. Det betyder, at arealer omlagt til skov eller natur i vurderingen fastholdes som produktive landbrugsarealer, og at ejerne fortsat skal betale en høj jordskat, påpeger Dansk Skovforening.

Klima-skovfonden er en del af sidste års finanslov og skal beregne, opgøre og overvåge klimaeffekten af de støttede projekter. Effekten skal efterfølgende verificeres af en uafhængig tredjepart.

Regeringen forventer at fremsætte endeligt lovforslag i Folketinget i løbet af efteråret. Høringsfasen løb frem til 2. oktober. Det forventes, at der kan udpeges en bestyrelse inden udgangen af i år.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #71

Læs andre artikler inden for Skovpolitik