Tekst og foto: Jens Mathiasen

For nyligt sørgede 200 skoleelever for, at der blev plantet ny skov ved Randers.

Eleverne var inviteret til et plantearrangement af forsyningsselskabet Verdo. Opgaven lød på plantning af 0,5 hektar i Randers Sønderskov, som selskabet ejer.

– Vi vil gerne informere om vores arbejde. Samtidig er det her en god anledning til at undervise og oplyse børnene om skov, klima og sikring af drikkevandsressourcer, siger Peter Nordahn, der er vandforsyningschef ved Verdo.

Arrangementet blev afviklet i samarbejde med Skovdyrkerne Nord-Østjylland, og omdrejningspunktet for plantedagen var læring og oplysning.

Verdo bød blandt andet på vandsmagsprøver fra forskellige boringer, og Skovdyrkerne leverede undervisningsmateriale og guidede de unge igennem plantearbejdet.

Der var fokus på læring og oplysning ved arrangementet.

Læring og undervisning

Peter Nordahn glæder sig over den store opbakning fra skoler og elever.

– Eleverne kommer fra tre forskellige skoler i Randers. Alle børnene har masser af gå-på-mod, og vi er glade for, at så mange har taget imod invitationen og hjælper med at plante skov, siger Peter Nordahn.

Forsyningsselskabet Verdo har været skovejere siden 2019.

– Vi blev skovejere, da vi for cirka halvandet år siden købte 39 hektar skov syd for Randers. Skoven ligger tæt ved vores kildepladser, som forsyner en del af Randers Sydby med drikkevand. Skovopkøbet handler om at sikre, at arealet ikke bliver solgt og brugt til andre aktiviteter. Vores mission er at sikre rent drikkevand til Randers’ borgere – også på det lange sigt, siger Peter Nordahn.

Den nyplantede skov bliver en del af selskabets 39 hektar i Randers Sønderskov.

Skovdyrkerne passer skoven

Peder Gregersen er skovrider i Skovdyrkerne Nord-Øst. Han glæder sig over at være med til at arrangere plantearrangementet.

– Læring og oplysning er supervigtigt. Hvis blot nogle få børn kommer hjem til far og mor og fortæller om grundvand, skov og klima – ja, så har det været det hele værd, siger Peder Gregersen.

Peter Nordahn fra Verdo gør det klart, at selskabet ikke har viden eller knowhow indenfor skov. Derfor har man overladt skovpasningen til Skovdyrkerne.

– Verdo er medlem hos os. Det er vores skovfoged Michael Rasmussen, som passer skoven for dem. Sådan har det været lige siden, at de købte den tilbage i 2019, fortæller skovrider Peder Gregersen.

Det nye skovareal bliver hegnet af hensyn til vildtet. Skovdyrkerne udfører mekanisk ukrudtsbekæmpelse på arealet i de kommende år.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #75

Læs andre artikler inden for Skovrejsning