Miljøministeriet har offentliggjort, hvor de sidste ti af de i alt 15 nye naturnationalparker bliver placeret på danmarkskortet. Parkerne bliver geografisk bredt fordelt ud over hele landet.

Naturnationalparkerne er statslige naturområder, der blev besluttet som en del af natur- og biodiversitetspakken i slutningen af 2020. Pakken indeholdt 888 millioner kroner.

Parkerne skal ifølge miljøministeriet rumme store græssende dyr, der med deres bid, skrab og vandring skaber varieret natur med levesteder for andre planter og dyr.

Ifølge miljøministeriet er parkerne udpeget ud fra en række kriterier, som skal sikre, at de gavner naturen og biodiversiteten mest muligt. Det gælder størrelse, biodiversitetsindhold, indhold af Natura 2000-arealer, egnethed til helårsgræsning, muligheder for friluftsliv, lokalforhold og en række andre faktorer.

Sammenlagt vil Danmarks 15 naturnationalparker dække cirka 25.000 hektar.

Placering blev udsat

De første to parker i Gribskov i Nordsjælland og Fussingø ved Randers blev placeret i forbindelse med aftalen om natur- og biodiversitetspakken.

Derefter fulgte yderligere tre parker i foråret 2021. Det var Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.

De sidste ti parker skulle efter planen have været udpeget inden årsskiftet, men modstand mod parkerne fra flere grupper fik miljøminister Lea Wermelin til at udskyde beslutningen. Nu har ministeren altså truffet beslutningen.

Naboer kan få ulemper

Skovbrugets brancheforening, Dansk Skovforening, har under processen gjort opmærksom på risiko og ulemper for parkernes naboer.

– Det har vi blandt andet gjort ved foretræde i januar og februar – først for Folketingets miljø- og fødevareudvalg og derefter hos Folketingets kulturudvalg.

– Her har vi påpeget, at indhegningen af parkerne og udsættelse af store græssere kan få brugergrupper til at søge væk fra naturnationalparkernes arealer og i stedet flytte deres aktiviteter over til naboskovene, som er private arealer, oplyser skovforeningen.

Desuden kan hegn og øget besøgstal påvirke vildtets fødesøgning og flugtmuligheder. Det vil svække bestanden. Det rammer den private skovejer økonomisk, fordi indtægterne fra jagtlejere er en betydelig del af økonomien i mange private skove, lyder vurderingen.

Risiko for skadevoldere

Der peges også på, at parkernes rewilding-drift kan betyde, at områderne bliver arnested for opblomstring af skadevoldere som for eksempel barkbiller. Billerne kan påvirke naboområder. Det samme gælder for genopretningen af naturlige vandforhold i naturnationalparkerne.

Ifølge Dansk Skovforening har miljøministeren på et samråd i februar givet udtryk for, at hun forstår naboernes bekymring, og at myndighederne vil inddrage og lytte.

Naturstyrelsen oplyser, at man også fortsat vil lytte, og man inviterer løbende naboer og andre interesserede til naturvandringer i de udvalgte områder

Her kommer de nye nationalparker til at ligge

  • Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
  • Hanstholm i Thy (Thisted Kommune)
  • Husby Klitplantage i Vestjylland (Holstebro Kommune)
  • Kompedal Plantage i Midtjylland (Silkeborg Kommune)
  • Mols Bjerge i Djursland (Syddjurs Kommune)
  • Nørlund Plantage og Harrild Hede i Midtjylland (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
  • Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland (Tønder Kommune)
  • Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland (Helsingør Kommune)
  • Bidstrupskovene på Midtsjælland (Lejre Kommune)
  • Ulvshale Skov på Møn (Vordingborg Kommune)
bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #81

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Nord-Øst