Tekst og foto: Jens Mathiasen

Markedet for nåletræ er nervøst og priserne svinger meget.

Det volatile marked er opstået efter en periode, hvor prisen på konstruktionstræ har været kraftigt opadgående. Men stigningen er stoppet – og den opadgående priskurve er knækket.

Det fortæller Klaus Lindhardtsen, skovfoged i Skovdyrkerne Midt. Han følger markedet for råtræ tæt.

– Efter en lang periode med gode og stigende priser på konstruktionstræ, ser vi nu, at prisen dykker igen. Prisen er styret af udbud og efterspørgsel – og når der er opbremsning i økonomien, så falder prisen på konstruktionstræ. Det er det, vi ser nu, siger han.

Konstruktionstræ kaldes også korttømmer. Det bruges til spær, lægter og andre produkter indenfor byggeri.

– Der bliver projekteret færre byggerier i det offentlige og private. Sådan noget sætter sig som det allerførste i prisenpå konstruktionstræ. Det har vi set fleregange tidligere ved økonomiske afmatninger, forklarer Klaus Lindhardtsen.

Energi- og cellulosetræ stiger

Anderledes positivt ser det ud med priserne på energitræ.

– Prisen på energitræ har ligget forholdsvist lavt igennem en længere periode. Men prisen har løftet sig i den seneste tid.

– Her i løbet af foråret og sommeren har vi set stigende priser og stor efterspørgsel fra opkøberne, siger Klaus Lindhardtsen.

Den forbedrede prisudvikling er markant.

– Priserne på energitræ kommer fra et lavt niveau. Derfor er det tiltrængt med et løft – men det er også ret markante løft, vi ser, siger skovfogeden.

Han tilføjer, at prisen på træ til cellulose også har været pænt stigende hen over sommeren.

Energitræ og cellulosetræ produceresaf tynde effekter og dårligt træ med råd. Alt det, som er for dårligt eller for småt til tømmer.

Emballagetræ

Når det gælder emballagetræ, er priserne ikke færdigforhandlet i skrivende stund.

– Rådet er, at skovejerne tager fat i deres lokale skovfoged, for prisen er lige på trapperne, siger Klaus Lindhardtsen.

– Vi kender heller ikke priserne endnu for nål til eksport. Men min forventning er, at prisen fortsat vil ligge på et højt niveau, lyder det fra skovfogeden.

Containertræ til eksport er typisk kvaliteter og dimensioner som falder udenforde fleste danske savværkers efterspørgsel. Det inkluderer korttømmer og emballagetræ.

God efterspørgsel efter løvtræ

I løvtræet forventer skovfogeden ikke voldsomme ændringer i efterårsmarkedet.

– Løvtræsmarkedet er godt. Der er god efterspørgsel, og opkøberne betaler gode priser for træet. Specielt ermarkedet for eg over 40 centimeter i midtdiameter fortsat varmt, siger Klaus Lindhardtsen.

Han fremhæver bøg og ask. Begge arter har får et nøk op her i efteråret. Skovningerne af bøg, eg og ask gik i gang første august. Ær skoves først senere på efteråret.

Løvtræsmarkedet er fortsat godt, og opkøberne betaler gode priserfor alle fire hovedarter. Specielthar bøg og ask fået et nøk op.

Volatilt marked

Klaus Lindhardtsen gør det klart, at markedet er meget volatilt i øjeblikket.

– For et par år siden så vi, hvordan Kina lukkede totalt ned på grund af Corona. Bliver landet ramt af et stort udbrud igen,så kan det hele stoppe op.Sker det, kandet få stor indflydelse på eksporten afbåde løv- og nåletræ, siger skovfogeden.

Eksportsituationen kan derfor hurtigt ændre sig.

– Mit bedste råd til skovejere med hugstklar nål eller løv er at tage kontakt til den tilknyttede skovfoged.Der sker meget i markedet lige nu. Derfor er det vigtigt at tage fagmanden med ind over, så man får skovet på det rigtige tidspunktog får aflagt effekterne mest optimalt forskovejeren, siger Klaus Lindhardtsen.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #83

Læs andre artikler inden for flis