tekst: Jens Mathiasen

Om få år står der en smuk egedomineret skov på Sandby Kirkes jorde på Lolland.

Planterne kom i jorden tidligere på sæsonen, da Skovdyrkerne Øerne rullede afsted med plantemaskinen på de 10 hektar kirkejord.

– Beslutningen om at rejse skov på vores jord har været længe undervejs i menighedsrådet. Med skovrejsningen tager vi del i at forbedre klima og biodiversitet. Samtidig sikrer vi, at borgerne hernede får adgang til skov og natur, siger Jesper Mejlby Mørch Idziak, der er formand for menighedsrådet i Sandby Kirkepå Lolland.
Beslutningen har også betydet et farvel til forpagtningsindtægten, da jorden tidligere har været lejet ud til landbrug.

– Det har gjort lidt ondt at miste den indtægt. Det har vi kompenseret for andre steder i vores budget. Og vi er sikre på, at det rigtige er skovrejsningen til gavn for klima, biodiversitet og de lokale borgere, siger formanden.

Det tilplantede areal ligger tæt ved kirken. Foto: Jan Knudsen, Folketidende.dk.

Skovdyrkerne har plantet

Projektet er realiseret i samarbejde med Nyskovfonden og Skovdyrkerne Øerne.

Skovdyrkerne har hjulpet menighedsrådet med at projektere og ansøge Nyskovfonden om støtte til projektet.

Fonden accepterede projektet og har bevilliget op til 565.000 kroner til at realisere projektet.

Skovdyrkerne Øerne har udført det praktiske arbejde med klargøring til plantning og selve tilplantningen af arealet.

– Vi har været inde over projektet helt fra starten. Vi har projekteret, sendt ansøgning til Nyskovfonden. Vi har også plantet, og vi kommer til at stå for pasningen skoven de første tre år, hvor deter nødvendigt at renholde arealet, fortæller Bjarke Sjøberg Tomsen, skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne.

Om Nyskovfonden

Nyskovfonden er stiftet i 2019 af Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit. Fondens formål er at arbejde for et bedre klima samt rigere natur navnlig ved at rejse skov i Danmark. Nyskovfonden støtter skovrejsning ialle dele af Danmark med det formålat binde CO2 fra atmosfæren. Træerne optager CO2 ved at gro. Ved atplante træer bidrager vi til at mindske klimaaftrykket fra samfundet.
Formålet søges blandt andet opnået ved at give virksomheder, enkeltpersoner og organisationer mulighed for at donere midler til rejsning af skov i Danmarkog ved at give jordejere mulighedfor at få betalt rejsning af skov.

Grøn omstilling

Projektet ved Sandby Kirke er et af de første, hvor et menighedsråd har valgt at tilplante skov på kirkens jorde, mender kan komme flere i fremtiden.

Et nyt projekt sætter netop fokuspå folkekirkens grønne omstilling.
– Folkekirken har med mere end 10.000 hektar jord, 2.500 kirker og næstenlige så mange præste-, sogne- og kirkegårde et medansvar for den grønne omstilling. Derfor har folkekirkens centrale aktører prioriteret at investeremere end 18 millioner kroner i et fireårigtprojekt, der har til formål at inspirere folkekirkens mange menighedsråd til at deltage i den grønne omstilling, oplyser Marianne Gaarden, biskop i Lolland-Falster stift i et debatindlæg, der tidligere har været bragt i Information.

Blandet skov

Skovfogeden fortæller, at der er valgt eg som en bærende træart i projektet, da den passer godt til jordtypen i området.

– Vi planter også spidsløn, rødel, hvidtjørn og hassel. Der er plantet syv granholme med rødgran, douglas og lærk, siger Bjarke Sjøberg Thomsen.

En fredning på jorden tættest på Sandby Kirke stillede krav til beplantningen, da der ikke må være bevoksninger over tre meters højde på det areal.

– Derfor har vi anlagt en frugt- og bærplantage med blandt andet blomme-, kirsebær-, pære- og æbletræer. Derudover har vi også plantet frugtbuske med ribs og hindbær, forklarer skovfogeden.

Det tilplantede område set fra luften

Der er tilplantet 10 hektar. Nu bliver Sandby Kirkes jorde til skov. Dronefoto: Bjarke Sjøberg Thomsen

Ser frem til at bruge skoven

Menighedsrådsformand Jesper Mejlby Mørch Idziak glæder sig over projektet.

Han ser frem til, at skoven vokser til.

– Med tiden bliver der etableret stier i skoven. Tanken er, at vi kan give borgerne et stykke dejlig natur, som kan brugestil rekreative formål, siger han
Han nævner også, at kirken kan benytte skoven i det fremtidige arbejde.

– Vores præst ser gode muligheder for at bruge skoven i det kirkelige arbejde. Vi håber også, at vi kan være med til at inspirere menighedsråd fra andre kirker til at rejse skov, siger Jesper Mejlby MørchIdziak.

Flere på vej

Menighedsrådet i Sandby er blandt de første i Danmark, som planter skov på deres kirkejord. Men flere er på vej, oplyserskovfoged Bjarke Sjøberg Thomsen.

– Jeg er i dialog med flere menighedsråd fra kirker på Sjælland, som gerne vil høre mere om skovrejsning. Helt konkret har vi netop indsendt ansøgning om skovrejsning på 8,8 hektar for Terslev Kirke, siger skovfogeden.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #83

Læs andre artikler inden for For Landmanden