De seneste måneder er priserne på de billigste sorteringer af nåletræ steget. Prisstigningerne betyder, at der nu er markant forbedret økonomi i at pleje og tynde unge nåleskove.

– Lige nu har skovejere fået gode muligheder for at pleje og tynde deres unge og mellem-aldrende skovbevoksninger. Priserne på de billigste sorteringer af råtræ er nemlig steget i pris.Det er typisk effekter i disse kategorier, som aflægges og sælges, når yngre skovbevoksninger tyndes, siger Michael Lehrmann, forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Midt.

Han uddyber, at det konkret handler om småt dimensioneret tømmer, emballagetræ og træ til cellulose. Derudover er det også træ til energi.

– Normalt er plejeindgreb ikke særligt godt betalt. Men med de højere priser, får skovejerne en markant bedre betaling for at udføre tynding og pleje i unge bevoksninger, siger han og tilføjer, at prisgabet imellem tyndinger og afdrift er blevet mindre.

– Efter de seneste års fokus på skovninger af stort træ kan man med fordel få indhentet eventuelle manglende tyndinger, fortsætter han.

Vigtige indgreb

Plejeindgreb udføres, når bevoksningerne er i alderen fra 15 til 40 år. Indgrebene er vigtige for at opnå den størst mulig værditilvækst i skoven.

– I unge skovbevoksninger fjerner man de dårlige og de mindste træer. Det gør man typisk med skovningsmaskine. Når de ringeste træer fjernes, flyttes skovens tilvækst over på de bedste træer, som får bedre plads og mere lys, forklarer han. Manglende pleje kan koste dyrt.

– Hvis man undlader indgreb, er det tilfældige træer, som opnår tilvækst i skoven. Det vil sige, at tveger, skæve og grove træer risikerer at stjæle tilvæksten fra gode træer. Samtidig forlænges omdriftstiden, siger han.

Brug fagmanden

Michael Lehrmann opfordrer skovejerne til at kontakte deres lokale skovfoged, hvis man har unge bevoksninger, hvor pleje eller tynding er påkrævet.

– Min opfordring er, at man får en fagmand ud for at vurdere hvilket behov, der er i bevoksningerne. Fagmanden kan samtidig sikre, at de aflagte effekter bliver afsat bedst muligt i det nuværende stærke marked, lyder det fra Michael Lehrmann.

Tekst og foto: Jens Mathiasen

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #85

Læs andre artikler inden for Drift af Grønne Områder