Tekst og foto: Hans Erik Lund, Forstkandiat

Sparekasseegen er navnet på det træ, der stod på Holsteinsborg Kirkegård, Sydsjælland imellem Skælskør og Slagelse. Det træ kom med tiden til at pryde mange sparekassebøger. Baggrunden er, at i 1810 blev Sparekassen for Holsteinborg Gods søgt oprettet som den første i Norden. Det skete på lensgreve F. A. Holsteins initiativ. Han havde taget sin uddannelse i Kiel, hvor han havde hørt om tilsvarende sparekasser. Men antallet af indskydere var yderst begrænset. I starten var man ikke tryg ved et sådant forehavende – for fik man nogensinde sine penge ud igen? Faktisk var der i årene 1819-21 overhovedet ingen indsættelser. Derfor var der behov for et symbol – et bomærke, som signalerede stabilitet. Man valgte egen som bomærke for at synliggøre, at det var en solid og levedygtig sparekasse. Symbolikken er tydelig i og med, at egetræer har lange liv. I Danmark er flere ege langt over 1000 år gamle. Egen er altså et tegn på troværdighed og kontinuitet. Afbildning af flotte ege har siden prydet mange sparekassebøger også udenfor Danmark.

Gammelt træ

Egetræet stod cirka 700 meter nordøst for slottet. På et gammelt matrikelkort fra 1805 ses det område, der fra 1817 blev til familien Holsteins kirkegård. Træets størrelse indikerer, at det har stået på området længe inden, kirkegården blev etableret. I porten til den vestlige længe af Holsteinsborg hænger en frise, der beskriver historien om oprettelsen af sparekassen og viser egen som bomærke. Desværre måtte sparekassen opgive ævred under finanskrisen i 2008.

Flere forskellige ege

Der er desværre ikke et foto af Sparekasseegen i Træregisteret fra dens velmagtsdage. Den første registrering er baseret på Helge Qvistorffs omtale af Egen i bogen ”Berømte Danske Træer” fra 1995. I bogen er der et billede af et stort og flot egetræ, men man aner, at kronen er ved at blive lidt tynd. Qvistorff opgiver træets omkreds til 6,30 meter, som svarer til en diameter på to meter. I Dendrologisk Forenings Træregister er der ni omtaler af fire forskellige sparekasseege. De tre har ikke direkte noget med sparekasser at gøre, men de ligner Sparekasseegen, præcis som mange andre fritstående egetræer, der stod på de marker, som ikke blev indhegnede som skov i forbindelse med Skovloven af 1805

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Hans Erik Lund

Mere om Hans

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #86

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning