Af Jens Mathiasen

Priserne på juletræer stiger. Markedsvendingen kom sidste år efter mange år med faldende priser – og i år blev priserne løftet igen.

– Vi fik endnu et ryk op på priserne her i den netop afsluttede 2022-sæson. Træerne blev gennemsnitligt solgt til højere priser end året før, siger Henning Post, direktør i Green Product, Skovdyrkernes salgsselskab for juletræer og klippegrønt. Han glæder sig over to år med højere salgspriser – men ærgrer sig samtidig over inflationen og de voldsomt stigende omkostninger.

– Det ærgrer mig meget, at vi i juletræsbranchen er blevet mødt med voldsomt stigende omkostninger til mandskab, net, paller, brændstof med mere. De stigninger har været så voldsomme, at de desværre har stjålet den prisstigning, som skulle komme vores hårdt trængte juletræsdyrkere til gode, siger Henning Post.

Om Green Product

Green Product A/S er et eksportselskab, ejet af de danske skovdyrkerforeninger, der skal sikre afsætningen af medlemmernes produktion af juletræer og klippegrønt.
Selskabet har hovedkontor i Ry.
Green Product er én af Danmarks største eksportører af juletræer og klippegrønt.

Usikkerhed i markedet

Henning Post gør det klart, at det på forhånd var svært at have forventninger til salg og priser forud for 2022-sæsonen.

– Vi kommer fra to corona-sæsoner, hvor flere europæiske familier fejrede julen hjemme. Det styrkede vores juletræssalg, siger han. Denne sæson har været helt anderledes og langt mere usikker. – Der er udbrudt krig i Europa, energipriserne strøg til vejrs, og europæerne har været usikre på, hvor langt deres penge ville række. Det smittede også af på handlen med juletræer, siger Henning Post.

– Opkøberne bestilte træer, men de gjorde det meget forsigtigt.

Vi modtog reducerede ordrer, og mange bestillinger kom sent på sæsonen. Vi oplevede også, at nogle opkøbere trak deres bestillinger tilbage igen, fortsætter han. Green Product har hovedmarkeder i Tyskland, Frankrig og Polen.

– Specielt har det polske marked været ramt af usikkerheden. Her har inflationen været tårnhøj – og de sydlige egne af Polen er ikke langt fra Ukraine, hvor krigen som bekendt har raset i snart et år, siger han.

For andet år i træk lykkedes det at få højere priser for Skovdyrkermedlemmernes juletræer, oplyser Henning Post, direktør i Green Product.

Fornuftig sæson

På positivsiden er, at vejret har været med dyrkerne igennem hele sæsonen. Det har betydet, at opkøberne har fået flotte træer fra de danske juletræsdyrkere.

– Vi har undgået længerevarende perioder med tørke. Samtidig var vi heldige med efteråret, hvor der i størstedelen af perioden var optimale betingelser for engod og effektiv oparbejdning af juletræerne, siger han.

Flere nye kunder

Selvom sæson 2022 har været udfordrende, går det den rigtige vej med kundetilgangen til Green Product.

– Vi har igen i år udvidet vores kundeportefølje. Vi har handlet med en række nye kunder, hvilket vi er godt tilfredse med. Selvfølgelig er der også kunder, som vi ikke hører fra, men slet ikke i samme omfang, som nye kunder kommer til, fremhæver direktøren. Han peger selv på juletræsdyrkernes høje kvalitet og den gode service som forklaringen på kundetilgangen.

– Vi vil ikke være i markedet og kun konkurrere på pris. Kunderne ved, at de kan regne med os. Vi leverer til tiden – og vi leverer træer i høj kvalitet. Den strategi sætter flere og flere kunder pris på, siger Henning Post.

Der er fortsat et stort udbud af juletræer i markedet. Men priserne steg i den netop afsluttede sæson 2022.

Priserne på klippegrønt fortsætter opad

Efterspørgslen er stærk og priserne stiger på nobilis til klippegrønt.

– Vi oplever særdeles god efterspørgsel. Det har betydet, at vi igen har fået højere priser for det solgte klippegrønt, siger Henning Post.

– Faktisk er efterspørgslen så god, at vi nu er begrænset af kapaciteten på oparbejdning. Oparbejdningen skal ske fra oktober og til midten af november. Derefter lukker markedet faktisk ned, fortæller Henning Post.

Markedssituationen er stabil

Priserne har efterhånden været gode i en del sæsoner, men Henning Post er ikke nervøs for, at markedet står overfor en prisnedgang.

– Min vurdering er, at forholdet imellem udbud og efterspørgsel vil være ret stabilt mange år frem. Der er kommet nye plantninger af nobilis. Men der vil gå mange år, før de bevoksninger er klar til at levere klippegrønt til markedet, siger han.

– Så de fornuftige priser skal nok holde i en del år endnu, vurderer han.

God kvalitet

Opkøberne har fået høj kvalitet fra Skovdyrkerne. Vækstsæsonen har artet sig fornuftigt, og der har været god struktur og farve i grenene.

– Vi har også undgået betydelige angreb af skadevoldere, siger direktøren. Han opfordrer derfor til, at dyrkerne holder deres bevoksninger plejet og passet, sådan at oparbejdningen kan foregå effektivt.

– Det er specielt vigtigt i denne tid med begrænsninger på mandskab. Hvis bevoksningerne er groet til, og der ikke er ordentlige veje, får vi langt sværere ved at finde mandskab til at klippe bevoksningerne, lyder det.

Presset nordmannsgran

Omvendt ser markedet for nordmannsgran til klippegrønt noget mere dystert ud.

– Det er faktisk helt omvendt. Der er stort udbud af nordmannsgran i forhold til efterspørgslen. Det store udbud kommer blandt andet, fordi nogle juletræsdyrkere klipper deres træer som konsekvens af det pressede marked for juletræer, siger Henning Post.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #86

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning